For vagttagere

Fast tilkaldevikar-aftale

Med en Fast tilkaldevikar-aftale (tidligere kaldt dispensationsaftale) fungerer du som fast afløser på en afdeling eller i en klinik. Du og afdelingen aftaler selv, hvornår og hvor meget du vil og kan arbejde. Aftalen kan være baseret på, at du har et fast antal vagter pr. måned, eller at afdelingen tilkalder dig, når de har brug for ekstra hænder. Det er op til jer, dig og afdelingen, hvordan I aftaler vagterne.

For at kunne få en Fast tilkaldevikar-aftale SKAL du være akkrediteret.

Hvem udarbejder Fast tilkaldevikar-aftalerne?

  • Det er Vagtbureauet, der laver Fast tilkaldevikar-aftalerne, da man ikke må aftale vagter uden om Vagtbureauet. Du får også en tilknytningsskrivelse for din Fast tilkaldevikar-aftale med oplysning om aftalenummeret.
  • Det er afdelingen/klinikken, som sender en mail til ftv@fadl.dk vedr., at de gerne vil have dig som fast tilkaldevikar hos dem.

Du kan godt have flere Fast tilkaldevikar-aftaler, ligesom du naturligvis sideløbende med en Fast tilkaldevikar-aftale kan tage enkeltvagter eller komme på vagthold.

Hvordan opsiges en Fast tilkaldevikar-aftale?

  • Du kan til enhver tid ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning, ligesom Vagtbureauet også kan ophæve aftalen med afdelingen, eller afdelingen kan opsige den, hvis de ikke længere har brug for dig.
  • I tilfælde af opsigelse henstiller vi til, at aftalte vagter overholdes.

Forlængelse af en Fast tilkaldevikar-aftale
FADL-vagten skal én gang om året – senest den. 1. april – meddele Vagtbureauet på ftv@fadl.dk, om den pågældende Fast tilkaldevikar-aftale fortsat er aktiv og skal være gældende for den kommende periode. FADL-vagten skal sende en mail med navn, vagttagernummer og aftalenummer/hospitals- og afdelingsnummer og notere i mailen, om Fast tilkaldevikar-aftalen skal forlænges med et år eller opsiges pr. en given dato.

Ledige hold

Driftsinformation

Åbningstider

Telefon: 35 37 88 00

Receptionens åbningstider i sommerperioden fra d. 1/7 til 11/8
Mandag - torsdag: 10-14
Fredag: lukket

Uddannelse og HR's åbningstider
Man - tors. kl. 9-12 og 12.30-15
Fredag kl. 9-12 og 12.30-14