For hospitaler

Rekruttering og samarbejdsaftale

Rekruttering

Efter tilsendt bestilling af holdet, vil den holdansvarlige sygeplejerske bekræfte bestillingen, få uddybet eventuelle spørgsmål samt informere jer om det er muligt, at få etableret et FADL-hold. Rekrutteringsprocessen tager ca. tre til fire uger.

Processen:

 • Vi udarbejder annoncen
 • Vi slår stillingen op via vores interne system
 • Vi annoncerer på relevante sociale medier
 • Efter ansøgningsfristen tjekkes alle ansøgere for akkrediteringskrav, timeantal og semesterkrav m.m.
 • Typisk er det FADLs Vagtbureau, som indkalder og afholder ansættelsessamtalerne. Dette for at spare jer for en masse tid, men også fordi vi kender vores
 • FADL-vagter og kan derfor finde de mest relevante til jeres afdeling. Hvis I selv ønsker at afholde ansættelsessamtalerne, er det selvfølgelig muligt.
 • Det er ikke muligt at få ansat medicinstuderene på FADL- hold, som ikke er tilknyttet FADLs Vagtbureau.
 • Holdet sammensættes og afdelingen informeres om holdmedlemmers data. I den forbindelse får afdelingen også IT-adgang til FADL-holdets profil.

Samarbejdsaftale

Før opstart af FADL-holdet, udarbejdes der, af FADLs Vagtbureau, en samarbejdsaftale.

Aftalen regulerer Rekvirentens- og Vagtbureauets samarbejde om sygeplejevikarer (hold). Aftalen er tillige underlagt bestemmelserne i Driftsaftalen mellem Regionerne Hovedstaden, Sjælland og Vagtbureauet.

Aftalen sendes til jer. I bedes læse den grundigt igennem og underskrive. Herefter skal den sendes retur til Vagtbureauet.

Samarbejdsaftalen indeholder følgende 6 punkter:

 1. Aftalens område
 2. Holdets funktion, arbejdstid og arbejdssted
 3. Holdmedlemmernes kvalifikationer, ansvar og kompetencer
 4. Rekvirentens forpligtelser over for holdet og Vagtbureauet
 5. Vagtbureauets ydelser
 6. Opsigelse og genforhandling

Ledige hold

Driftsinformation

Åbningstider

Telefon: 35 37 88 00

Receptionens åbningstider
Mandag - torsdag: 9-17
Fredag: 9-14

Uddannelse og HR's åbningstider
Man - tors. kl. 9-12 og 12.30-15
Fredag kl. 9-12 og 12.30-14