For vagttagere

Kompetenceområder

En FADL-vagt har gennem de interne kurser oparbejdet en kompetence, der gør, at vi kan dække vagtønsker fra de rekvirende afsnit.

SPV-vagtens kompetenceområder

Sygeplejevikarer, der er tildelt arbejde gennem FADLs Vagtbureau, arbejder altid under en sygeplejerskes tilsyn og ledelse.

Det er vigtigt at du sætter dig grundigt ind i hvilke arbejdsopgaver, du kan udføre som SPV-vagt. Bliver du bedt om at arbejde uden for disse kompetencer, skal du informere din leder om dette.

Sygeplejevikaren skal kunne deltage i følgende arbejdsområder:

Klinisk observation og rapport:

 • Observation af ændringer i patienters helbredstilstand, f.eks. registrering af nytilkomne lammelser, forandring i hudfarve, tryksår, blødning, træthed el­ler psykisk uklarhed.
 • Temperatur- og blodtryksmåling samt puls- og respirationstælling.
 • Observation af infusioner, ilttilskud på næsekateter eller Hudson-maske, anlagte dræn, katetre og lign.
 • Rapportering, såvel mundtligt akut og ved lejlighed som skriftlig og mundtlig overgivelse af vagt ved vagtskifte, herunder kvalificeret modtagelse af rapport ved tiltrædelse af vagten.

Praktisk sygepleje:

 • Varetagelse af eller assistance til patienters personlige hygiejne: Vask og bad (sengebad, bruse- og karbad). Mundpleje, sugning i mundhule. Øjen- og næsepleje. Frisering og barbering. Tøjskifte.
 • Assistance til toiletbesøg, herunder brug af urinkolbe, bækkenstol eller bækken i sengen og efterfølgende vask. Skift af stomi- og urinpose. Kateterpleje. Observation af ekspektorat, aspirat, tagning af urin- og afføringsprøver.
 • Opretholdelse af god hygiejnisk standard ved anvendelse af infektionsprofylaktiske principper. Aseptisk omgang med forbindinger og andre rene artikler.
 • Sengeredning med og uden patient i sengen.
 • Almindelig hudpleje og forebyggelse af tryksår, herunder lejring af patienter.
 • Mobilisering og aktivering samt hjælp til patienter i almindelighed, f.eks. ved af- og påklædning, forflytning mellem seng og stol samt støtte ved gangbesvær.
 • Assistance til måltider, servering eller hjælp til at spise og drikke. Væskeregnskab.
 • Assistance til indtagelse af medicin – administreret af sygeplejerske.
 • Målrettet kommunikation med patienter og pårørende.
 • Omsorg for særlige patientgrupper, f.eks. børn, ældre, bevidstløse, lammede, psykisk syge og patienter med anden kulturel baggrund end sygeplejevikarens egen.
 • Besvarelse af kald fra egne patienter eller andre patienter i nødsituationer.
 • Assistance ved hjerte-  og respirationsstop under ledelse af den ansvarshavende sygeplejerske
 • Deltagelse i elementær brandbekæmpelse på afdelingen (efter gennemførelse af særskilt kursus).
 • Forberedelse af patienter til transport, evt. deltagelse i transport.
 • Modtagelse af blomster og andre gaver til patienter i henhold til afdelingens retningslinjer.
 • Forberedelse til og oprydning efter diverse lægelige og sygeplejefaglige procedurer.
 • Istandgøre døde og omsorg for efterladte.
 • Forefaldende arbejdsopgaver i afdelingen efter ansvarshavende sygeplejerskes anvisning.

VT-vagtens kompetenceområder

Ventilatøren, der er tildelt arbejde gennem FADLs Vagtbureau, arbejder altid under en sygeplejerskes tilsyn og ledelse.

Ventilatøren skal kunne udføre alment SPV- arbejde og ved afsluttet VT-kursus have opnået færdigheder i og viden om:

 • Respirationsanatomi og -fysiologi samt kredsløbsfysiologi og kardiologi.
 • Basal syre-base-fysiologi – a-punkture og vurdering af disse.
 • Specielle observationer, herunder respiratoraflæsning, EKG, drop og CVP.
 • Respiratormodus, herunder volumen- og trykkontrolleret.
 • Apparatur til brug ved manuel ventilering samt udførelse heraf.
 • CPAP- og PEEP-behandling.
 • Sugning i nedre luftveje.
 • Pleje af respiratorpatienter, herunder omgang med tube og sølvkanyle samt decubitusprofylakse.
 • Fysisk og psykisk pleje.
 • Specielle forhold, når børn er patienter.
 • Kommunikation med intuberede patienter.
 • Choktyper og behandling heraf.
 • Hjertestopprocedure.

Derfor skal du blive VT’er:

Læs her hvorfor Karoline, der er blevet færdig læge, synes det er så fedt at have været VT’er.

Kompetenceområder - FADLs Vagtbureau

Ledige hold

Mød os på Facebook

På vores Facebook side kan du se den nyeste info fra Vagtbureauet.

Siden er udelukkende til at give info. Vi responderer ikke på beskeder i dette forum.
Har du spørgsmål til FADLs Vagtbureau, så ret telefonisk henvendelse til os på telefon 35 37 88 00

Åbningstider

Telefon: 35 37 88 00

Receptionens åbningstider
Mandag - torsdag: 9-17
Fredag: 9-14

Uddannelse og HR's åbningstider
Man - tors. kl. 9-12 og 12.30-15
Fredag lukket