For hospitaler

Kompetencer og akkreditering

For at kunne arbejde som FADL-vagt skal alle have gennemgået og bestået det Regions godkendte Sygeplejevikarkursus (SPV-kursus) i basal sygepleje. SPV-kurset indeholder både somatisk og psykiatrisk sygepleje.

SPV-kurset består af 83 timers praktisk såvel som teoretisk undervisning. Al undervisning er obligatorisk.

Undervisningen varetages af sygeplejersker (ofte speciale udd.), Fysioterapeuter og lægestuderende (medhjælpere).

Kursisten får de basale teoretiske og praktiske færdigheder, som det er nødvendigt at besidde i forbindelse med observationer og pleje af somatiske og psykiatriske patienter.

Gennem kurset skal kursisten udvikle en sygeplejefaglig forståelse for derigennem at kunne anvende denne viden til at udføre velbegrundet praktiske og medmenneskelig sygepleje indenfor SPV-vagtens kompetenceområde.

Opbygning af SPV-kurset

SPV-kurset er modulopbygget inden for områderne:

 • Modul B: Introduktion
 • Modul D: Hud og infektioner
 • Modul E: Forflytning
 • Modul F: Hjerne og kommunikation
 • Modul G: Ernæring og udskillelse
 • Modul H: Kredsløb
 • Modul J: Respiration og døden
 • Modul K : Hygiejne (personlig hygiejne)
 • Modul M1+M2+N: Psykiatri kursus
 • Modul I1: Teoretiske repetition
 • Modul I2: Praktisk repetition
 • Modul L: Case baseret repetition
Interne krav for gennemført SPV-kursus inkl. test (skal bestås)
 • Modul A: Multiple-choice test baseret på udleveret kursusmateriale
 • Modul P: Behovsopgave / praksisbeskrivelse. Mundtligt oplæg
 • Følgevagter på hospital  2 x 8 timer. Autoriseret personale skal vurderer om kursisten er bestået/ikke bestået.
 • Modul Q: Praktisk og teoretisk prøve
 • 192 timers erfaring som FADL-vagt  inden for de første 1 år efter end SPV-kursus ”

For spørgsmål, kontakt Dorte Mønsted Bødker (dmb@fadl.dk) eller Gry Orkelbog-Andresen (go@fadl.dk).

Når FADL-vagten har bestået sit 3. semester og arbejdet minimum 400 timer, kan sygeplejevikaren vælge at gennemføre Ventilatørkurset (VT-kurset) med henblik på pleje af intensiv og intermediere patienter.

Alle FADL-vagter arbejder under autoristeret personales ledelse og ansvar.

Ventilatørkursets formål

Formålet med ventilatørkurset er at give kursisterne et kendskab til kritiske syge patienter, gennem teoretisk og praktisk undervisning og følgevagter. Efter endt kursus, skal den enkelte Ventilatør være i stand til at pleje, observere og passe kritisk syge patienter.

Undervisningen er obligatorisk og der er 100% mødepligt.

At arbejde som ventilatør

Ventilatørens arbejde er primært at pleje, observere og deltage i behandlingen af svært syge patienter. Arbejdet vil typisk foregå på Intensivafdeling, intermediært eller alment sengeafsnit, hvor FADL-vagten sammen med en sygeplejerske har ansvaret for patienten. Patienten kan være intuberet som ikke intuberet og de kan både være sederet eller vågen. En væsentlig opgave for ventilatøren er at observere patienten og det tekniske udstyr samt at gribe ind og påbegynde relevant behandling under en sygeplejerskes vejledning.

Ventilatørarbejdet giver FADL-vagten en unik mulighed for at tillægge sig kliniske færdigheder, som kan bruges som færdig som læge.

For spørgsmål, kontakt Astrid Rosenkrantz Bruun (ab@fadl.dk).

Akkreditering

For at øge patientsikkerheden på landets hospitaler er det obligatorisk, at alle FADL- vagter skal gennemføre diverse kurser og tests.

Der er dermed FADLs Vagtbureau, der sikrer:

 • At indhente dokumentation for studieaktivitet to gange årligt
 • At sikre godkendt børneattest
 • At indhente dokumentation for godkendt førstehjælpskursus
 • At alle har de obligatoriske e-learningkurser:
  • Håndhygiejne (via kursusportalen)
  • Brandkursus (samt fysisk fremmøde på brandkursus)
  • Den dobbeltindlagte patient
  • SP Digital intro plejepersonale (sengeafsnit)
 • At registrere kursusdatoer, som lægges ud på hjemmesiden, så de er synlige for rekvirenten

Ledige hold

Driftsinformation

Åbningstider

Telefon: 35 37 88 00

Receptionens åbningstider i sommerperioden fra d. 1/7 til 11/8
Mandag - torsdag: 10-14
Fredag: lukket

Uddannelse og HR's åbningstider
Man - tors. kl. 9-12 og 12.30-15
Fredag kl. 9-12 og 12.30-14