For vagttagere

Sygeplejevikar (SPV)

Sygeplejevikarer, der er tildelt arbejde gennem FADLs Vagtbureau, arbejder altid under en sygeplejerskes tilsyn og ledelse.

Det er vigtigt at du sætter dig grundigt ind i hvilke arbejdsopgaver, du kan udføre som SPV-vagt. Bliver du bedt om at arbejde uden for disse kompetencer, skal du informere din leder om dette.

SPV-vagtens kompetenceområder

Sygeplejevikaren skal kunne deltage i følgende arbejdsområder:

Klinisk observation og rapport:

 • Observation af ændringer i patienters helbredstilstand, f.eks. registrering af nytilkomne lammelser, forandring i hudfarve, tryksår, blødning, træthed el­ler psykisk uklarhed.
 • Temperatur- og blodtryksmåling samt puls- og respirationstælling.
 • Observation af infusioner, ilttilskud på næsekateter eller Hudson-maske, anlagte dræn, katetre og lign.
 • Rapportering, såvel mundtligt akut og ved lejlighed som skriftlig og mundtlig overgivelse af vagt ved vagtskifte, herunder kvalificeret modtagelse af rapport ved tiltrædelse af vagten.

 

Praktisk sygepleje:

 • Varetagelse af eller assistance til patienters personlige hygiejne: Vask og bad (sengebad, bruse- og karbad). Mundpleje, sugning i mundhule. Øjen- og næsepleje. Frisering og barbering. Tøjskifte.
 • Assistance til toiletbesøg, herunder brug af urinkolbe, bækkenstol eller bækken i sengen og efterfølgende vask. Skift af stomi- og urinpose. Kateterpleje. Observation af ekspektorat, aspirat, tagning af urin- og afføringsprøver.
 • Opretholdelse af god hygiejnisk standard ved anvendelse af infektionsprofylaktiske principper. Aseptisk omgang med forbindinger og andre rene artikler.
 • Sengeredning med og uden patient i sengen.
 • Almindelig hudpleje og forebyggelse af tryksår, herunder lejring af patienter.
 • Mobilisering og aktivering samt hjælp til patienter i almindelighed, f.eks. ved af- og påklædning, forflytning mellem seng og stol samt støtte ved gangbesvær.
 • Assistance til måltider, servering eller hjælp til at spise og drikke. Væskeregnskab.
 • Assistance til indtagelse af medicin – administreret af sygeplejerske.
 • Målrettet kommunikation med patienter og pårørende.
 • Omsorg for særlige patientgrupper, f.eks. børn, ældre, bevidstløse, lammede, psykisk syge og patienter med anden kulturel baggrund end sygeplejevikarens egen.
 • Besvarelse af kald fra egne patienter eller andre patienter i nødsituationer.
 • Assistance ved hjerte-  og respirationsstop under ledelse af den ansvarshavende sygeplejerske
 • Deltagelse i elementær brandbekæmpelse på afdelingen (efter gennemførelse af særskilt kursus).
 • Forberedelse af patienter til transport, evt. deltagelse i transport.
 • Modtagelse af blomster og andre gaver til patienter i henhold til afdelingens retningslinjer.
 • Forberedelse til og oprydning efter diverse lægelige og sygeplejefaglige procedurer.
 • Istandgøre døde og omsorg for efterladte.
 • Forefaldende arbejdsopgaver i afdelingen efter ansvarshavende sygeplejerskes anvisning.

“Efter at have været FADL-vagt i snart 4 år har jeg lært hvad alle de andre faggrupper laver på et hospital. Det er måske ikke det første man tænker på, men et hospital består af både: portører, sygeplejersker, SOSU-assistenter, Ergoterapeuter, fysioterapeuter, hospitalsklovne og sekretærer der udover læger alle har en finger med i spillet når det handler om at behandle patienterne. Det har givet mig en unik indsigt at være FADL-vagt og nu har jeg kæmpestor respekt for alle andre ansatte omkring mig på sygehuset. Det gør det også nemt at spørge om hjælp når jeg møder dem som læge!

—Jens, 8. semester

Ledige hold

Driftsinformation

Åbningstider

Telefon: 35 37 88 00

Receptionens åbningstider
Mandag - torsdag: 9-17
Fredag: 9-14

Uddannelse og HR's åbningstider
Man - tors. kl. 9-12 og 12.30-15
Fredag kl. 9-12 og 12.30-14