FADLs Vagtbureau

Historie

FADLs Vagtbureauer blev etableret hen over 1960’erne.

Indtil da havde der fungeret en lokal vagtanvisning, hvor der var et direkte samarbejde mellem rekvirerende hospitaler og en vagtformidling, der ved hjælp af kartoteker mm. styrede denne vagtdækning.

Dette var en udløser af det store vagtarbejde, der var i begyndelsen af 1950’erne under den store polioepidemi, hvor mange medicinstuderende arbejde på døgnhold med manuel ventilering, især af syge børn.

Aktivitet i Vagtformidlingen anno 1964

Aktivitet i vagtformidlingen anno 1964

Vagtbureauet i København

FADLs Vagtbureau i København blev etableret den 1. oktober 1964 og har lige siden uddannet de studerende til at kvalificere sig til vagtarbejdet og dækket mange tusinde vagter.

Bærende for hele eksistensen af dette vagtbureau har været overenskomster med det offentlige sundhedsvæsen, der ud fra en non-profit-betragtning skulle fungere i et tæt samarbejde med de respektive hospitaler.

I dag fremstår vagtbureauet som et væsentligt bindeled mellem de medicinstuderende, der ønsker studierelevant arbejde, og hospitalerne, der efterspørger kvalificeret arbejdskraft.

Nu som dengang

Nu som dengang

I den første uge af september 1952 blev ikke mindre end 335 personer med akut poliomyelitis – også kendt som børnelammelse – indlagt på det daværende Blegdamshospital, hvor Panum Instituttet i dag ligger. I de følgende uger nåede tallet op på næsten 3.000 børn og unge. Heraf skulle halvdelen have hjælp til at trække vejret på grund af livstruende lammelser af deres respirationsmuskulatur. Det var her, de lægestuderende kom ind. De første ventilatørhold så dagens lys og de mange lægestuderende arbejder “24/7” med manuel ventilation. Mens epidemien var værst, var godt og vel 700 studerende i gang, og i alt deltog mellem 1.200 og 1.300 lægestuderende i det vigtige arbejde på Blegdamshospitalet.

Siden da, er “resten historie” og FADL-vagterne er siden velkendte, ansete og en vigtig ressource i det danske sundhedsvæsen.

Nu oplever vi så endnu en landsdækkende og skræmmende epidemi; Covid-19. Og igen, trækker de lægestuderende kitlen på og melder sig til at hjælpe med at løfte i flok ved endnu en truende situation. Siden medio marts 2020 har rigtig mange lægestuderende bidraget til at dække det store behov for sundhedspersonale.

Opgaverne er anderledes, men engagementet er intakt og bidraget fortsat stort og vigtigt! En stor tak til alle studerende og ikke mindst Vagtbureauets ansatte for engagementet!

Ledige hold

Driftsinformation

Åbningstider

Telefon: 35 37 88 00

Receptionens åbningstider
Mandag - torsdag: 9-17
Fredag: 9-14

Uddannelse og HR's åbningstider
Man - tors. kl. 9-12 og 12.30-15
Fredag kl. 9-12 og 12.30-14