For vagttagere

Løn

Din løn som FADL-vagt er sikret ved overenskomst med regionerne. Ud over din løn betaler hospitalet et administrationsgebyr til drift af Vagtbureauet samt et kursusgebyr, der dækker vores uddannelsesomkostninger.

Herunder finder du info om løn som FADL-vagt

Lønbilag og lønsedler

Aflevering af lønbilag

Din løn bliver overført til din Nem-konto den sidste bankdag i måneden.

Dine lønbilag skal derfor være afleveret til Vagtbureauet senest kl. 8.00 den 16. i måneden.

Lønbilag, der bliver afleveret efter denne dag og tidspunkt, vil først blive udbetalt med næste måneds løn.

Husk:

 • det gule bilag gives til afdelingen efter endt vagt,
 • det grønne bilag beholder du selv
 • det hvide bilag gives til Vagtbureauet.

Lønbilagene kan lægges i postkasserne i porten på Blegdamsvej 26, hos Vagtbureauets reception eller indsendes som post (husk da frimærke, og send dem i god tid, så de kan nå frem inden d. 16.).

Lønbilag skal altid afleveres inden for den lønperiode, hvor vagterne er afholdt.

OBS: Du kan altid hente flere lønbilag i vores reception eller lige inden for porten til FADL-huset.

Lønsedler
Din lønseddel bliver overført til din vagtprofil den sidste hverdag i måneden.

Du skal derfor logge ind på din vagtprofil for at finde dine lønsedler.

Kursusløn

SPV
Kursusløn for SPV-kurset får du udbetalt, når du har arbejdet i alt 200 SPV-/PSYK-timer inden for ét år, efter du har afsluttet kurset. Kursuslønnen udbetales automatisk i den måned, hvor du har rundet de 200 timer. Kurset aflønnes med 41 timers SPV-løn. Der kan ikke dispenseres fra de 200 timer, ej heller for perioden.

VT
Kursusløn for VT-kurset får du udbetalt, når du har arbejdet i alt 200 VT-timer inden for ét år, efter du har afsluttet kurset. Kursuslønnen udbetales automatisk i den måned, hvor du har rundet de 200 timer. Kurset aflønnes med 20 timers VT-løn. Der kan ikke dispenseres fra de 200 timer, ej heller for perioden.

Skatteoplysninger

Vagtbureauet henter elektronisk dit Bikort hos Skat og anvender dette ved dine lønudbetalinger.

Såfremt du ønsker, at vi skal benytte dit Hovedkort  i stedet for, så send en e-mail til cf@fadl.dk inden næste lønkørsel, dvs. inden den 16. i den pågældende måned.
Angiv venligst, at vi skal bruge dit Hovedkort samt dit vagttagernummer og dit fulde navn.

NB: Alle hovedkort bliver automatisk ændret til bikortet ved årsskiftet.

Feriepenge

Feriepenge kan kun udbetales ved ansøgning via borger.dk.

Læs mere her

Ansøgning via borger.dk skal ske senest den 16. i måneden for ferie til afholdelse i efterfølgende måned.

 • Eksempel 1 Første feriedag 1/5  ansøges via Borger.dk  den 16/4 eller tidligere, udbetales 30/4
 • Eksempel 2 Første feriedag 1/5  ansøges via Borger.dk 17/4 eller senere udbetales 31/5 eller i senere måneder
 • Eksempel 3 Første feriedag 1/9 ansøges via Borger.dk 16/4 udbetales 31/8

Udbetalingen følger altid lønudbetalingen.

Lønforskud

Det er muligt at få et lønforskud af lønnen for de vagter, du har arbejdet, men endnu ikke har fået løn for.

Fristen for dette er den anden tirsdag i måneden, og forskuddet bliver udbetalt den efterfølgende torsdag (efter den anden tirsdag i måneden).

Forskuddet udbetales mod et administrationsgebyr på 75 kr.

Kom ind til Vagtbureauets reception og udfyld en blanket, eller print blanketten ud her, og send den til Vagtbureauet (på mail til bogholderi_kvb@fadl.dk) senest den anden tirsdag i måneden.
Husk at vedlægge dokumentation i form af dine lønbilag, eller skriv dit holdnummer på, hvis du er på hold (og ikke kan aflevere styrkelisten).

SU-fribeløb

Fribeløbet er det beløb, du må tjene i løbet af året ud over SU’en. Satserne for fribeløb er før skat, men efter arbejdsmarkedsbidrag og inkl. feriepenge – altså lig A-skattepligtig indkomst på din lønseddel.

Det aktuelle fribeløb og øvrige fribeløbsgrænser (f.eks. hvis du fravælger SU) findes på www.su.dk.

Sygdom/sygedagpenge

Er du skrevet op til en vagt og bliver syg op til denne vagt, skal du melde dig syg til vagtafdelingen så hurtigt som muligt.
Du skal ringe til vagtafdelingen inden de når at kontakte dig, for at tildele en vagt til dig, så de ved, at de ikke kan forvente, at du kan tage på vagt grundet din sygdom.
Vagtlederen kan så muligvis nå at finde en afløser for dig.
Skulle du være blevet tildelt en vagt og så bliver akut syg, ringer du, med det samme, så vi kan nå finde en afløser til din vagt.

Når du melder dig syg, har du mulighed for at få sygedagpenge, jf. gældende regler i din overenskomst.

Sygedagpengeblanket

Når du er blevet rask igen, og senest 4 uger efter din første sygedag, skal du hente en “ansøgning om sygedagpenge-blanket” i FADLs Vagtbureaus reception.
Blanketten skal udfyldes, attesteres og lægges i postkassen i receptionen.

Hvis du er berettiget til sygedagpenge (se nedenunder), vil du modtage disse sammen med din førstkommende løn.

NB: Ansøgningen om sygedagpengeblanketten skal være os i hænde senest d. 16. i indeværende måned, kl. 8.00.

HUSK: at du skal søge om sygedagpenge senest 4 uger efter din første sygedag.
Ansøger du senere end denne tidsfrist, kan vi ikke garantere, at du kan få udbetalt sygedagpenge.

Regler for udbetaling af Sygedagpenge:

For at kunne få udbetalt sygedagpenge skal du før din sidste sygedag:

 • Enten have haft en vagt inden for de sidste 4 uger
 • Eller arbejdet mindst 74 vagttimer indenfor de sidste 8 uger, vagttimerne skal være taget via Vagtbureauet København.

NB: Man kan ikke få sygedagpenge ved en opskrivning på chancelisten.

Din opskrivning til vagter

Du bevarer din opskrivning, således at hvis du f.eks. er opskrevet til fem vagter i træk og bliver syg de første to dage, har du stadigvæk tre dages opskrivning.

Husk, at du skal ringe ind til vagtafdelingen og sygemelde dig hver dag i hele din opskrivningsperiode (hvor du er syg), medmindre der er tale om langtidssygdom (f.eks. en brækket fod).

Søgnehelligdage m.m.

En søgnehelligdag er en helligdag, der falder på en hverdag (andre dage end søndage).

På disse dage vil du modtage søgnehelligdagstimeløn for dine vagttimer. Søgnehelligdagssatsen gives i hele døgnet fra kl. 00:00-24:00.

Disse dage er:

 • 1. januar
 • Skærtorsdag
 • Langfredag
 • 2. påskedag
 • Store bededag
 • Kristi Himmelfartsdag
 • 2. pinsedag
 • 1. juledag
 • 2. juledag

NB: Hvis en af disse søgnehelligdage falder på en søndag, vil døgnet blive betalt med alm. lønsats plus søndagstillæg.

Derudover ydes alm. lønsats plus søndagstillæg fra kl. 12:00 til 24:00 for vagter afholdt på:

 • 1. maj
 • Grundlovsdag
 • Nytårsaftensdag (31. december)

NB: Hvis overstående dage falder på en søndag, vil døgnet blive betalt med alm. lønsats plus søndagstillæg. Hvis 1. maj og Grundlovsdag falder på en søgnehelligdag, gives søgnehelligdagstimeløn for hele døgnet.

Derudover ydes alm. lønsats plus søndagstillæg fra kl. 06:00 til 24:00 for vagter afholdt på Juleaftensdag (24. december)
NB: Hvis juleaftensdag falder på en søndag, vil døgnet blive betalt med alm. lønsats plus søndagstillæg.

Ledige hold

Mød os på Facebook

På vores Facebook side kan du se den nyeste info fra Vagtbureauet.

Til dig der skal til at starte på medicinstudiet (efterår 2020), har vi oprettet en Facebookgruppe med en masse nyttig viden.

Siderne er udelukkende til at give info. Vi responderer ikke på beskeder i dette forum.
Har du spørgsmål til FADLs Vagtbureau, så ret telefonisk henvendelse til os på telefon 35 37 88 00

Åbningstider

Telefon: 35 37 88 00

Receptionens åbningstider
Man - tors. kl. 9-17
Fre. kl. 9-14

Uddannelse og HR's åbningstider
Man - tors. kl. 9-12 og 12.30-14
Fredag lukket