FAQ

Generel information

Billetrefusion

Vejledning til upload af billetter

Du har mulighed for uploade transportbilletter ved vagter på hospitaler, der ligger længere end 24 km fra Københavns Hovedbanegård. Billetterne kan kun uploades på din vagtprofil (fadlvagt.dk) under OVERSIGT OVER OPSKRIVNINGER – BILLETREFUSION i formatet jpg, jpeg, png eller pdf. Du kan benytte de fleste enheder (computer, tablet og smartphone).

Hvis du benytter rejsekort, kan du uploade et screenshot af din rejseoversigt fra selvbetjeningen på rejsekort.dk eller fra Rejs Nemt (mobilapp).

Benytter du DOT Mobilbilletter kan du uploade et screenshot af bagsiden af den relevante billet under menupunktet Billetter. Forsiden af billetten indeholder ikke tilstrækkelig information. Hvis den relevante billet ikke længere er tilgængelig i DOT-app’en, kan du finde alle dine tidligere billetter ved at følge vejledningen her.

Har du rejst på en fysisk billet, kan du tage et foto af billetten til upload.

Vejledning til upload af billetter

Vejledning til upload af billetter ved holdvagter

Billetterne uploades under HOLDANSÆTTELSER på din vagtprofil (fadlvagt.dk) i formattet jpg, jpeg, png eller pdf.

Det er vigtigt, at der vælges samme vagtdato som registreret på styrkelisten, da vores system ellers ikke vil kunne lokalisere billetten.

Vejledning til upload af billetter ved holdvagter

Hvis du benytter rejsekort, kan du uploade et screenshot af din rejseoversigt fra selvbetjeningen på rejsekort.dk eller fra Rejs Nemt (mobilapp).

Benytter du DOT Mobilbilletter kan du uploade et screenshot af bagsiden af den relevante billet under menupunktet Billetter. Forsiden af billetten indeholder ikke tilstrækkelig information. Hvis den relevante billet ikke længere er tilgængelig i DOT-app’en, kan du finde alle dine tidligere billetter ved at følge vejledningen her.

Har du rejst på en fysisk billet, kan du tage et foto af billetten til upload.

Transporttid

Der ydes kompensation (løn) for den samlede transporttid, der er mellem Københavns Hovedbanegård og det pågældende hospital (udregnes efter rejseplanen.dk) ud fra følgende regel; transporttid frem + transporttid tilbage fratrukket 75 minutter, hvis den samlede transporttid overstiger 90 minutter.

I forbindelse med tildeling af en vagt, vil rejseplanens tidsangivelser for den pågældende vagt (frem og tilbage) automatisk blive anvendt til brug for beregningen af transporttiden, således det altid er den aktuelle transporttid  der anvendes. Du skal som vagttager ikke foretage dig noget i den forbindelse.

Så snart du har fået tildelt en vagt, vil det fremgå af din profil, om der vil blive udbetalt transporttids-kompensation. Hvis der bliver udbetalt transporttidskompensation, kan du se, hvilket rejseplansopslag udregningen er baseret på ved at klikke på transporttiden.

Transporttidskompensationen vil blive udbetalt sammen med lønnen for den pågældende vagt.

Transporttid

Isolationstillæg

Ifølge FADL-vagtoverenskomst 2015-2018 trådte isolationstillæg i kraft for alle FADL-vagter pr. 1. april 2016.
For at kunne skrive isolationstillæg på dit lønbilag skal følgende være opfyldt:

 • Isolation af patienten skal være ordineret af læge og indskrevet i journalen.
 • Patientens stue eller seng skal tydelig været markeret med isolationsskilt.
 • Der udbetales kun isolationstillæg jf. FADL-overenskomst 2015-2018 til vagttagere i fast vagt.
 • Ved vagtfordeling skal du informeres om, at det er en isolationsvagt.
 • Hvis du som vagttager mod forventning ikke er informeret om isolationsvagten, skal vagtafdelingen kontaktes af det faste personale. Hvis dette ikke er muligt, skrives det på lønbilaget.
 • Alle lønbilag skal være underskrevet på følgende måde:

Isolationstillæg

Sletning af opskrivninger

Al hjælp til sletning af vagter foregår i den almindelige tid mellem kl. 16.00-20.00. Dvs.: Skal du have hjælp til at få slettet din AV d. 13., skal du ringe ind d. 10 for ikke at komme i problemer med de 48 timer… Dette er kun vigtigt for opskrivninger, der er påbegyndt første dag på, eller hvis der er under 48 timer til opskrivningen starter.

Rød status i dine profiloplysniner

Hvis der er rød status i dine profiloplysniner, skal du:

 • enten afhente dit nye akkrediteringskort i ekspeditionens åbningstid.
 • tjekke om datoen for en akkrediteringstest ikke er opdateret/gyldig.
Manglende svar fra dig, når vi ringer

Når du er skrevet op på opskrivningen, forventer vi, at du står til rådighed. Hvis du er forhindret i at svare din tlf, når vi ringer, skal du ringe tilbage hurtigst muligt.

Faglig vurdering - når du ikke har taget vagter i over 1 år

Har du ikke modtaget løn i 12 måneder via FADLs Vagtbureau København, vil din profil automatisk blive spærret.

Som en del af FADLs Vagtbureaus kvalitetssikring skal alle vagttagere fagligt vurderes for at sikre, at de faglige kompetencer er ajour, inden de igen kan arbejde via FADLs Vagtbureau København.

En faglig vurdering består af en SPV-kursus-adgangstest og en patient-case, som gennemgås med en af vagtbureauets sygeplejersker. Du skal afsætte ca. 1 time til en faglig vurdering.

Materiale, som vi anbefaler dig at være ajourført med inden den faglige vurdering:

 • SPV-håndbogen
 • Ventilatør-håndbogen, hvis du er ventilatør
 • VIP-standarter

For aftale om faglig vurdering kontakt Gry Orkelbog: go@fadl.dk

Tildeling af vagter

Aftenvagt (AV)
Bestillingerne kommer løbende og ofte efter vagtstart. Vi ringer i forhold til rækkefølgen på opskrivningen.

Nattevagt (NV)
Vi er forstående over for, at NV’erne sover, og skal nok tilbageholde vagter. Vi sender evt. en sms i håb om, at I er oppe og har mulighed for at ringe.

Dagvagt (DV)
Vi vil så vidt muligt undgå at ringe til DV-opskrevne imellem kl. 00 og 05. De bestillinger, vi modtager i løbet af natten, gemmer vi til om morgenen, hvor vi ringer dem ud i passende tid fra vagtstart. Der kommer ofte vagter efter vagtstart, så bliv hverken fornærmet eller forundret, hvis vi ringer efter kl. 7.

Vi prøver, så godt vi kan, at dække vagterne og samtidig tage hensyn til de, som er i vagt (DV) eller har været i vagt (NV). Vi har en flaskehals i det tidsrum, hvor de, som var i NV om natten, stadig sover, og de, som skal have DV næste dag, ikke kan kontaktes, da de er i DV. Dette prøver vi at komme udenom ved at sende sms’er om, at du gerne må ringe ind. Vi holder selvfølgelig vagter til dem, vi ikke kan få fat på.

Ind imellem er vi nødsaget til at bytte lidt om på rækkefølgen på opskrivningen, da afdelingerne fx kan have brug for en meget erfaren vagttager eller en vagttager af bestemt køn.

MRSA

Overvågning af mulig forekomst af methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) hos FADL-vagtagere, efter hjemkomst fra studie- og klinikophold mm. uden for Norden og Holland.


OBS:
Vi vil desuden bede dig om at være opmærksom på smitterisiko for Ebola, hvis du har rejst i nogen af de afrikanske lande. Tag dine forholdsregler og hold dig opdateret om emnerne via sundhedsstyrelsens hjemmeside.


FORMÅL
At undgå spredning af MRSA på hospitalerne.


BAGGRUND

Forekomsten af MRSA er meget stor i lande uden for Norden og Holland. Man ved, at sundhedspersonalet kan være bærer af MRSA og overføre dem til patienter.

Risikoen for spredning er størst, hvis personen har:

 • Hudforandringer (fx sår, abscesser, eksem, psoriasis)
 • Kroniske betændelsestilstande (fx sinuitis)
 • Akutte infektioner (fx forkølelse, gastroenteritis)

FØLGENDE ER OMFATTET
Medicinstuderende, der tager FADL-vagter (både somatik og psykiatri), og som har:

 • Været på studieophold og/eller deltaget i arbejde på sygehuse, klinikker, plejehjem og lignende uden for Norden og Holland (kort/langvarigt).
 • Eller som under udlandsophold har været patient på sygehuse uden for Norden og Holland.
 • Eller har opholdt sig under dårlige hygiejniske forhold (fx krigszoner, flygtningelejre).

Det betyder også, at I skal være opmærksomme på disse forhold ved evt. fremtidige studieophold uden for Norden og Holland. I er selv ansvarlige for at blive testet, hvis I opfylder disse risikofaktorer.


UNDERSØGELSE FOR MULIG BÆRERTILSTAND

Hos egen praktiserende læge foretages podning fra begge næsebor og fra evt. hudforandringer/sår eller andre infektionsfoci.


MÅ MAN TAGE VAGTER

Nej, dyrkningssvar skal foreligge inden arbejdsstart; normalt kan foreløbigt svar (mulig MRSA) ventes inden for ca. 2 dage efter prøven og endeligt svar på MRSA (mecA positiv) kan ventes inden for en uge. Derfor er det en god idé, at bestille en tid hos lægen i forvejen inden hjemkomst.


VED BÆRERTILSTAND?

Hvis dyrkningssvaret viser, at man er bærer af MRSA, henvises den pågældende til at gennemføre en plan for udryddelse af bærer-tilstanden. I den periode må man ikke tage FADL-vagter.


SPØRGSMÅL

Kontakt Vagtbureauet på 35378800 og tal med vagtafdelingen / kursus-afdelingen.

Der henvises derudover til vejledning nr. 05.28 fra Infektionshygiejnisk Enhed på R:H.

Arbejdsmiljø, rettigheder mm.

Hospitalsforkortelser

AH_HB = Amager Hospital (Hans Bogbinders Allé)
AH_Ital = Amager Hospital (Italiensvej)
ARH = Arresødal Hospice
Ball = Ballerup psyk.
BBH = Bispebjerg Hospital
BH = Bornholm Hospital
DI = Dronning Ingrids Hops., Nuuk
Dige = Psykiatrisk Center Digevej
FH = Frederiksberg Hospital
FrS = Frederikssund Hospital
Gent = Gentofte Hospital
Glo = Glostrup Hospital
Hels = Helsingør Hospital
Herl = Herlev Hospital
HH = Hvidovre Hospital
HH_psyk = Psykiatrisk Center Glostrup, afdeling Hvidovre
Hill = Hillerød Hospital
HS = Holbæk Sygehus
KH = Køge Hospital
KI = Komm. institutioner
LP = Lægepraksis
NS = Næstved Sygehus
PV = Psykiatrien Vest
RH = Rigshospitalet
Rosk = Roskilde Sygehus
SktH = Sankt Hans
SS = Slagelse sygehus
VO = Psykiatrien Vordingborg

Ledige hold

Mød os på Facebook

På vores Facebook side kan du se den nyeste info fra Vagtbureauet.

Til dig der skal til at starte på medicinstudiet (efterår 2020), har vi oprettet en Facebookgruppe med en masse nyttig viden.

Siderne er udelukkende til at give info. Vi responderer ikke på beskeder i dette forum.
Har du spørgsmål til FADLs Vagtbureau, så ret telefonisk henvendelse til os på telefon 35 37 88 00

Åbningstider

Telefon: 35 37 88 00

Receptionens åbningstider
Man - tors. kl. 9-17
Fre. kl. 9-14

Uddannelse og HR's åbningstider
Man - tors. kl. 9-12 og 12.30-14
Fredag lukket