FAQ

Generel information

Digital signering af lønbilag
Oprettelse af dispensationsvagt

Åbn menupunktet Dispensationsaftale for at oprette en vagt.

Hvis der er behov for det, vil vagtens start- og sluttidspunkter kunne ændres i forbindelse med signering af det digitale lønbilag.

Billetrefusion

Vejledning til upload af billetter

VIGTIGT: For at kunne få udbetalt billetrefusion skal du tage offentlig transport i tidrummet op til din vagt (samme dag og max et par timer før) og i tidsrummet efter endt vagt (samme dato og max et par timer efter).   

Du har mulighed for at uploade transportbilletter ved vagter på hospitaler, der ligger længere end 24 km fra Københavns Hovedbanegård. Billetterne kan kun uploades på din vagtprofil (fadlvagt.dk) under OVERSIGT OVER OPSKRIVNINGER – BILLETREFUSION i formatet jpg, jpeg, png eller pdf. Du kan benytte de fleste enheder (computer, tablet og smartphone).

Hvis du benytter rejsekort, kan du uploade et screenshot af din rejseoversigt fra selvbetjeningen på rejsekort.dk eller fra Rejs Nemt (mobilapp).

Benytter du DOT Mobilbilletter kan du uploade et screenshot af bagsiden af den relevante billet under menupunktet Billetter. Forsiden af billetten indeholder ikke tilstrækkelig information. Hvis den relevante billet ikke længere er tilgængelig i DOT-app’en, kan du finde alle dine tidligere billetter ved at følge vejledningen her.

Har du rejst på en fysisk billet, kan du tage et foto af billetten til upload.

Vejledning til upload af billetter

Vejledning til upload af billetter ved holdvagter

Billetterne uploades under HOLDANSÆTTELSER på din vagtprofil (fadlvagt.dk) i formattet jpg, jpeg, png eller pdf.

Det er vigtigt, at der vælges samme vagtdato som registreret på styrkelisten, da vores system ellers ikke vil kunne lokalisere billetten.

Vejledning til upload af billetter ved holdvagter

Hvis du benytter rejsekort, kan du uploade et screenshot af din rejseoversigt fra selvbetjeningen på rejsekort.dk eller fra Rejs Nemt (mobilapp).

Benytter du DOT Mobilbilletter kan du uploade et screenshot af bagsiden af den relevante billet under menupunktet Billetter. Forsiden af billetten indeholder ikke tilstrækkelig information. Hvis den relevante billet ikke længere er tilgængelig i DOT-app’en, kan du finde alle dine tidligere billetter ved at følge vejledningen her.

Har du rejst på en fysisk billet, kan du tage et foto af billetten til upload.

Transporttid

Der ydes kompensation (løn) for den samlede transporttid, der er mellem Københavns Hovedbanegård og det pågældende hospital (udregnes efter rejseplanen.dk) ud fra følgende regel; transporttid frem + transporttid tilbage fratrukket 75 minutter, hvis den samlede transporttid overstiger 90 minutter.

I forbindelse med tildeling af en vagt, vil rejseplanens tidsangivelser for den pågældende vagt (frem og tilbage) automatisk blive anvendt til brug for beregningen af transporttiden, således det altid er den aktuelle transporttid der anvendes. Du skal som vagttager ikke foretage dig noget i den forbindelse.

Så snart du har fået tildelt en vagt, vil det fremgå af din profil, om der vil blive udbetalt transporttids-kompensation. Hvis der bliver udbetalt transporttidskompensation, kan du se, hvilket rejseplansopslag udregningen er baseret på ved at klikke på transporttiden.

Transporttidskompensationen vil blive udbetalt sammen med lønnen for den pågældende vagt.

Transporttid

Isolationstillæg

Ifølge FADL-vagtoverenskomst 2015-2018 trådte isolationstillæg i kraft for alle FADL-vagter pr. 1. april 2016.
For at kunne skrive isolationstillæg på dit lønbilag skal følgende være opfyldt:

 • Isolation af patienten skal være ordineret af læge og indskrevet i journalen.
 • Patientens stue eller seng skal tydelig været markeret med isolationsskilt.
 • Der udbetales kun isolationstillæg jf. FADL-overenskomst 2015-2018 til vagttagere i fast vagt.
 • Ved vagtfordeling skal du informeres om, at det er en isolationsvagt.
 • Hvis du som vagttager mod forventning ikke er informeret om isolationsvagten, skal vagtafdelingen kontaktes af det faste personale. Hvis dette ikke er muligt, skrives det på lønbilaget.
 • Alle lønbilag skal være underskrevet på følgende måde:

Isolationstillæg

Børneattest

Hvis du får plads på et SPV-kursus, skal du give samtykke til, at FADLs Vagtbureau må indhente din børneattest hos Rigspolitiet. Det er en forudsætning for optagelse på Vagtbureauets kurser og for at være vagttager, at du til enhver tid har ren børneattest. Du vil modtage en anmodning om børneattest i din eboks. Du skal med dit NemID godkende anmodningen inden 1 uge fra modtagelsen. Ønsker du yderligere information om børneattester, kan du læse mere her: https://www.politi.dk/da/ borgerservice/straffeattest/ boerneattest/

Sådan skriver du dig op til en vagt

Opskrivningen:
Tjek vores Vejrudsigt her og log dig ind på din vagtprofil. Gå til punktet ”KU-skema og vagtstatus de næste 30 dage”. Her kan du se en oversigt over dit daglige studieskema og den aktuelle vagtsituation. Du kan skrive dig op til 3 perioder over de næste 30 dage.

Perioderne kan variere fra 1 til 5 vagter (inden for samme tidsrum, dag-, aften- eller nattevagt). Du kan højest skrive dig op til 15 vagter inden for de næste 30 dage.

Opskrivning og redigering af vagter er muligt døgnet rundt. Den nye opskrivningsdag starter kl. 6 om morgenen.

Kan du ikke få en vagt på den ønskende dato, er det fordi der er mange skrevet op. Vagtudsigten kan dog hurtigt ændre sig, så hold løbende øje med den og se, om den ønskede dato skulle blive ledig.

Chancevagter:
Du kan skrive dig op til en chancevagt inde på din vagtprofil. Der er åbent for chancevagter døgnet rundt.

Modtager Vagtafdelingen flere vagtbestillinger fra hospitalerne end der er vagttagere skrevet op til vagter, benyttes chancevagter. Er du skrevet op på denne liste, kan du derfor være heldig at blive tilbudt en vagt. Ligesom på opskrivningslisten forventer vi, at du tager telefonen, når vi ringer til dig! Når du har fået en vagt på chancelisten, overgår den til almindelig opskrivningsvagt med samme regler og krav.

Slette eller ændre i dine vagtopskrivninger

Slette opskrivning:
Ønsker du at slette en opskrivning, skal det gøres mindst 24 timer før vagtstart. Al hjælp til sletning af vagter foregår i tidsrummet kl. 10.00-16.00.

Kan du i god tid se, at du vil blive forhindret i at tage en vagt, du er opskrevet til, skal du med det samme slette din vagt. Der er mange andre, der gerne vil have denne vagt.

Dvs.: skal du have hjælp til at få slettet din aftenvagt (AV) d. 13., skal du ringe ind d. 10. for ikke at komme i problemer med de 48 timer. Dette er kun vigtigt for opskrivninger, der er påbegyndt første dag, eller hvis der er under 48 timer til opskrivningen starter.

Ændre opskrivning:
Ønsker du at slette den første vagt i en opskrivning på 5 vagter, skal du være opmærksom på, at alle 5 vagter bliver slettet. Kan du ikke tage vagt nr. 2 ud af 5, afholdes vagt nr. 1 som planlagt, mens alle vagter fra og med nr. 2 slettes. Osv.

Husk at alle ændringer i opskrivningen skal foretages mindst 48 timer før første vagt på opskrivningen!

Tildeling af vagter

Aftenvagt (AV)
Bestillingerne kommer løbende og ofte efter vagtstart. Vi ringer i forhold til rækkefølgen på opskrivningen.

Nattevagt (NV)
Vi er forstående over for, at NV’erne sover, og skal nok tilbageholde vagter. Vi sender evt. en sms i håb om, at I er oppe og har mulighed for at ringe.

Dagvagt (DV)
Vi vil så vidt muligt undgå at ringe til DV-opskrevne imellem kl. 00 og 05. De bestillinger, vi modtager i løbet af natten, gemmer vi til om morgenen, hvor vi ringer dem ud i passende tid fra vagtstart. Der kommer ofte vagter efter vagtstart, så bliv hverken fornærmet eller forundret, hvis vi ringer efter kl. 7.

Vi prøver, så godt vi kan, at dække vagterne og samtidig tage hensyn til de, som er i vagt (DV) eller har været i vagt (NV). Vi har en flaskehals i det tidsrum, hvor de, som var i NV om natten, stadig sover, og de, som skal have DV næste dag, ikke kan kontaktes, da de er i DV. Dette prøver vi at komme udenom ved at sende sms’er om, at du gerne må ringe ind. Vi holder selvfølgelig vagter til dem, vi ikke kan få fat på.

Ind imellem er vi nødsaget til at bytte lidt om på rækkefølgen på opskrivningen, da afdelingerne fx kan have brug for en meget erfaren vagttager eller en vagttager af bestemt køn.

Når du er skrevet op til vagter

Er du skrevet op til vagter, er det vigtigt, at Vagtafdelingen kan få fat på dig de pågældende dage, på det telefonnummer du har oplyst! Vagtafdelingen kontakter dig, hvis de har en vagt til dig. Det er vigtigt at du ringer hurtigt tilbage, hvad enten du har fået en sms eller et opkald. Hav derfor din telefon på dig, når du er skrevet op til vagt.

Du får som hovedregel en sms dagen før, du skal på dagvagt. Skal du på aften- eller nattevagt bliver du kontaktet samme formiddag. Vi tager selvfølgelig hensyn til, at man kan sove om formiddagen, hvis man har været på nattevagt dagen før og gemmer nogle vagter. Da vi løbende får bestillinger på dagvagter, kan du dog risikere, at blive ringet op tidligt samme morgen, som du skal på dagvagt.
Når du er skrevet op til en vagt, står du til rådighed, og kan derfor blive sendt på vagt indtil ½ time efter vagtstart.

Vagtbinding - løn for 41 timers dagtjeneste

Du kan få kursusgodtgørelse, hvis du indenfor et år efter bestået SPV-kursus har arbejdet i minimum 200 arbejdstimer som sygeplejevikar. Godtgørelsen udgør, jf. SPV-overenskomsten, løn for 41 timers dagtjeneste, og er ikke pensionsgivende. Har du ikke 200 timer indenfor det første kalenderår, mister du din kursusgodtgørelse.
De 200 timer svarer til lidt over 2 vagter pr. kalendermåned. Hvis du skal have ferie og/eller bruge din vagtfrie måned, skal du næsten op på 3 vagter om måneden for at sikre din kursusgodtgørelse. De 41 timer er ca. 20 % ekstra i løn det første år, så det er bestemt værd at opnå.

Udover den ekstra løn, er baggrunden for de mere end 2 vagter om måneden, naturligvis patientsikkerhed og din mulighed for at oparbejde forsvarlig erfaring. Vi betegner det ”vagtbinding” eller” bindingsvagter”.
Du skal således have ca. 25 bindingsvagter, hvoraf 8 vagter skal være dagvagter, 4 skal være aftenvagter og 4 skal være nattevagter. De resterende 8 vagter bestemmer du selv, hvordan du vil fordele.
Der dispenseres ikke for manglende bindingsvagter, medmindre det skyldes sygdom, der kan bekræftes af en lægefaglig udtalelse. Du har i perioden ret til 5 ugers ferie samt mulighed for at søge 1 måneds vagtfri.

Opnår du ikke de 200 timer indenfor det første år, kan du risikere, at tildeling af vagter stopper uden yderligere varsel.
Bliver du syg i længere tid, mens du er i vagtbinding, kan du, ved forevisning af en mulighedserklæring, få forlænget vagtbindingsperioden. Barsel vil også forlænge vagtbindingsperioden.

Har du spørgsmål om vagtbinding, kontakt venligst Tina Berthou (tj@fadl.dk) eller Dorte Mønsted Bødker (dmb@fadl.dk).

Efter endt bindingsperiode:
Når du har fået godkendt dit SPV-kursus, gælder samme regler om at tage minimum 2 vagter pr. mdr. Vagterne kan enten tages som løse vagter, under en dispensationsaftale eller på hold. De kan kombineres, som du selv ønsker, og der er ikke krav til et bestemt antal af den ene eller anden type vagt. Baggrunden er patientsikkerhed og din mulighed for at oparbejde forsvarlig erfaring

Du har mulighed for 5 ugers ferie og 1 vagtfri måned pr. år. Du melder ferie ved at skrive en mail til Gry Orkelborg på go@fadl.dk, hvor du skriver i hvilken periode, du ønsker at holde ferie eller vagtfri.

Du har ret til orlov, jf. gældende lovgivning, til:

 • Barsel og forældreorlov
 • Plejeorlov
 • Pasningsorlov
 • Klinisk ophold i udlandet
 • Orlov til aftjening af værnepligt
 • Tjenestefrihed til varetagelse af borgerligt ombud

Andre ønsker om orlov vurderes individuelt, og der kan gives afslag.
Er du løs vagttager, kan du søge orlov max. 3 måneder pr. år. Har du en dispensationsaftale eller er på hold, gælder andre regler i forhold til lovgivningen.
Begrundet orlovsansøgning sendes til Gry Orkelbog (go@fadl.dk)

Når du er på vagt

Inden du skal på vagt:
Vagtbureauet ringer til dig og oplyser dig om:

 • Hospital
 • Afdeling
 • Vagttype (gang- eller fastvagt)
 • Mødetidspunkt
 • Vagtnummer
 • Patientens navn (Ændring: Grundet GDPR har vi ikke længere patientens navn, men kun stue og køn)

Mødetid og beklædning:
Du skal møde omklædt på afdelingen mindst 10 min før vagtstart. Skal du på vagt på en psykiatrisk afdeling skal du bære dit eget tøj. Sørg for at tøjet kan bruges i en arbejdssituation, da afdelingen ikke erstatter evt. beskadiget tøj. Din påklædning skal være anstændig – ingen bare skuldre eller nederdel/shorts over knæene.

Til alle typer vagter: Husk at medbringe dine egne arbejdssko og at bære dit gyldige akkrediteringskort.

Når du er på vagten:
Det er ikke tilladt at læse på vagterne, med mindre du har fået tilladelse af den ansvarshavende sygeplejerske. Brug af telefon, tablet eller computer er ikke tilladt inde på stuen, kun i personalerummet. Se desuden folderen om Social medie strategi.

Du er som vagttager omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt iht. Forvaltningsloven og den borgerlige straffelov. Tavshedspligten gælder også, når du ikke længere arbejder det pågældende sted eller skifter hverv.

Hvad er en seponeret vagt

Afdelingerne har ret til at seponere (afbestille) en bestilt vagt, indtil 4 timer før vagtstart.

Det er Vagtafdelingen der kontakter til dig, hvis din vagt bliver seponeret. Derfor er det vigtigt, at du altid tjekker din telefon, inden du tager afsted på vagt, for at se om den skulle være blevet seponeret. Møder du alligevel ind på vagten, får du ingen løn.

Akut vagt

Har en afdeling brug for en akutvagt, bestiller de den lige op til eller lige efter vagtstart. Kommer du ud på akutvagt, får du løn, for den tid du er på afdelingen. Ved akut nattevagt får du fuld løn uanset, hvor mange timer, du er på vagten.

Problemer på en vagt

Der kan være mange forhold, som gør, at du kan have en dårlig eller problematisk vagt. Vagtafdelingen står til din rådighed, hele døgnet, for at støtte og vejlede dig. Har du brug for debrifing eller at tale med en om vagten, står sygeplejerskerne fra FADLs Vagtbureau klar til at tale med dig. Du er meget velkommen i åbningstiden.

Ferie

Du har mulighed for 5 ugers ferie pr. år. Du kan lægge alle uger sammenhængende eller dele ferien op i f.eks. 2 og 3 uger. Vælger du at dele ferien op, skal du kun tage 1 vagt den pågældende måned.

Ud over ferien, har du ret til en vagtfri måned. Denne skal ikke begrundes.

Ønsker du at afholde ferie eller gøre brug af din vagtfri måned, skal du skrive til Vagtbureauet

Dispensationsaftale

Læs mere her

Arbejdsskader og klager

Arbejdsskader:
Når du er på vagt, er det den afdeling du er på, som er din arbejdsgiver og dem der har ansvaret. Får du en arbejdsskade, enten fysisk eller psykisk, er det derfor afdelingen, du har været på, du skal kontakte. Det er også her, du skal udfylde en arbejdsskadeanmeldelse. Husk at få den ansvarshavende på afdelingen til at underskrive den. Det er deres ansvar at indberette anmeldelsen. Herefter skal du selv tage kontakt til Vagtbureauets sygeplejersker med detaljeret information om hændelsen.

Er det ikke muligt at udfylde anmeldelsen mens du er på vagt, skal du kontakte afdelingens sygeplejerske den følgende dag.

Klager:
Skulle det ske, at du får en klage på en vagt over dit arbejde, kan afdelingen sende en skriftlig klage til Vagtbureauet. Klagen behandles af en af sygeplejerskerne på Vagtbureauet, og du vil blive kaldt ind til en samtale. Her får du mulighed for at redegøre for dit syn på sagen, og vi taler om, hvilke konsekvenser klagen kan få for dig. Du har mulighed for at få støtte og vejledning af en bisidder – evt. en faglig repræsentant.

Du har selvfølgelig også mulighed for at kontakte Vagtbureauet, hvis det er dig, der ønsker at klage over forholdene på en afdeling.

Rød status i dine profiloplysninger

Hvis der er rød status i dine profiloplysniner, skal du:

 • enten afhente dit nye akkrediteringskort i receptionens åbningstid.
 • tjekke om datoen for en akkrediteringstest ikke er opdateret/gyldig.
Arbejdsmiljø, rettigheder mm.

Vær opmærksom på, at du:

 • maksimalt må arbejde 24 vagter pr. mdr.
 • efter 6 vagter i træk skal have ét fridøgn
 • minimum skal have fri 11 timer mellem 2 vagter
 • maksimalt må arbejde 48 timer gennemsnitligt om ugen målt over en 4 måneders periode.

Læs mere på fadl.dk om Arbejdsmiljø, rettigheder mm.

Hospitalsforkortelser

AH_HB = Amager Hospital (Hans Bogbinders Allé)
AH_Ital = Amager Hospital (Italiensvej)
ARH = Arresødal Hospice
Ball = Ballerup psyk.
BBH = Bispebjerg Hospital
BH = Bornholm Hospital
DI = Dronning Ingrids Hops., Nuuk
Dige = Psykiatrisk Center Digevej
FH = Frederiksberg Hospital
FrS = Frederikssund Hospital
Gent = Gentofte Hospital
Glo = Glostrup Hospital
Hels = Helsingør Hospital
Herl = Herlev Hospital
HH = Hvidovre Hospital
HH_psyk = Psykiatrisk Center Glostrup, afdeling Hvidovre
Hill = Hillerød Hospital
HS = Holbæk Sygehus
KH = Køge Hospital
KI = Komm. institutioner
LP = Lægepraksis
NS = Næstved Sygehus
PV = Psykiatrien Vest
RH = Rigshospitalet
Rosk = Roskilde Sygehus
SktH = Sankt Hans
SS = Slagelse sygehus
VO = Psykiatrien Vordingborg

Ledige hold

Driftsinformation

Åbningstider

Telefon: 35 37 88 00

Receptionens åbningstider
Mandag - torsdag: 9-17
Fredag: 9-14

Uddannelse og HR's åbningstider
Man - tors. kl. 9-12 og 12.30-15
Fredag kl. 9-12 og 12.30-14