For hospitaler

Skal du bruge et FADL-hold?

Når I som afdeling har brug for ekstra bemanding eller varetagelse af specifikke opgaver i kortere eller længere tid, kan afdelingen bestille et FADL-hold. Et hold er bestående af en fast gruppe FADL-vagter, som dækker de vagter og de opgaver, som afdelingen ønsker varetaget. Vi gør opmærksom på at holdet er ansat på afdelingen, og at holdmedlemmerne bliver funktionærer efter 3 måneders ansættelse. Af driftsmæssige årsager gør vi opmærksom på, at opsigelsesvarsel er gensidigt forlænget én måned.

For nuværende har FADLs Vagtbureau mellem 50-60 velfungerende FADL-hold og ca. 900 FADL-vagter, som arbejder på diverse hold. Et hold skal minimum bestå af 7 medlemmer, for at sikre den kollektive dækningspligt. Normalt arbejder en FADL-vagt, som er på hold, ca. 4 vagter pr. måned.

Det er ikke et krav, at de faglige opgaver skal ligge indenfor sygeplejevikarens eller ventilatørens kompetenceområde. Holdet er ansat på jeres afdeling, og det er derfor jer, der bestemmer hvilke opgaver, som skal varetages. Holdet arbejder under afdelingslederes faglige ansvar og med de opgaver, som er beskrevet i kompetencebeskrivelsen samt i Samarbejdsaftalen. Er der betydelige ændringer i arbejdstid eller opgaver, skal det varsles rettidigt. FADLs holdansvarlige sygeplejerske skal informeres og vil være afdelingen behjælpelig.

Her på hjemmesiden samt i vores folder “Sådan rekvirerer du et FADL-hold” (download folderen her på siden) kan du læse mere om hvem FADLs Vagtbureau er og hvordan du bestiller et FADL-hold.

Infofolder til afdelingerne

Ledige hold

Driftsinformation

Åbningstider

Telefon: 35 37 88 00

Receptionens åbningstider
Mandag - torsdag: 9-17
Fredag: 9-14

Uddannelse og HR's åbningstider
Man - tors. kl. 9-12 og 12.30-15
Fredag kl. 9-12 og 12.30-14