For vagttagere

Bliv vagttager

Her på siden kan du orientere dig om, hvordan FADLs Vagtbureau kan hjælpe dig i gang med at blive FADL-vagt.

Vi har samlet en række spørgsmål og svar om tilmelding til Vagtbureauet, SPV-kursus m.m. Skulle du ikke finde svar på dit spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte os. Du vil få svar på din henvendelse hurtigst muligt.

Filmen er produceret af Stud. med. Gustav Alexander Scheel-Bech

Hvad er FADLs Vagtbureau i København

Vagtbureauet er en selvejende institution med en non-profit inhouse driftsaftale med regionerne Hovedstaden og Sjælland.

I over 50 år har FADLs Vagtbureau formidlet studierelevant arbejde til lægestuderende i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Et af vores primære fokusområder er at sikre, at du som lægestuderende igennem dit studie får mulighed for at tilegne dig relevant praktisk erfaring via FADL-vagtarbejdet.
Bærende for hele eksistensen af FADLs Vagtbureau har været overenskomster med det offentlige sundhedsvæsen, der ud fra en non-profit-betragtning fungerer i et tæt samarbejde med de respektive hospitaler.

Hvad er en SPV'er/FADL-vagt

SPV står for sygeplejevikar, og alle, der tager vagter gennem FADLs Vagtbureau, starter med at uddanne sig som sygeplejevikar på vores SPV-kursus. SPV-kurset er obligatorisk og består af 82 timers praktisk og teoretisk undervisning. Undervisningen foregår oftest på sene eftermiddage og aftener og i enkelte weekender. Undervisningen er primært placeret på Panum, Rigshospitalet og Frederiksberg Hospital. Du kan læse mere om kurset her.

Som SPV’er arbejder man altid under en sygeplejerskes ansvar og supervision, og man må kun arbejde inden for de kompetenceområder, man har lært på SPV-kurset. Der er således klare rammer for, hvad der forventes af dig som SPV’er fra FADLs Vagtbureau og afdelingernes side, og hvad du selv kan forvente af at arbejde som SPV-vagttager. Du vil høre mere om SPV-kurset og FADL-vagtarbejdet på rusintroen.

Hvad tjener man som FADL-vagt?

Du kan i denne oversigt se, hvor meget man tjener på at tage en SPV-vagt hos FADLs Vagtbureau.

Se også Timelønninger og tillæg

Vagttidspunkter:
Dagvagt: 07.00-15.00
Aftenvagt: 15.00-23.00
Nattevagt: 23.00-07.00

Tillæg:
Aften- og nattillæg: 17.00 – 06.00
Lørdagstillæg: 08:00 – 24:00
Mandagstillæg: 00.00 – 04.00/06.00
Søndagstillæg: 00.00 – 24.00

Hvordan tilmelder jeg mig FADLs Vagtbureau?

For at blive tilmeldt FADLs Vagtbureau skal du først udfylde denne tilmeldingsformular. Du vil herefter kunne logge ind på din vagtprofil.

Som et led i din tilmelding, skal du på din vagtprofil uploade dokumentation for dit senest bestået semestertrin eller din indskrivningsbekræftelse. Du kan se en vejledning til dette på din vagtprofil. Inden du tilmelder dig, skal du læse denne informationsfolder igennem, så du ved, hvad du skriver under på ved tilmelding.

Når du er tilmeldt, kan du søge en SPV-kursusplads gennem din vagtprofil, og først når du har gennemført SPV-kurset og din akkreditering, kan du begynde at tage vagter.

Hvordan tilmelder jeg mig SPV-kurset

Du skal som det første være tilmeldt vagtbureauet. Det kan du blive her. Dernæst skal du logge ind på din profil og tage et godt kig på SPV-kursusplanerne. Find de kurser, du kan deltage i, ved at følge vejledningen på siden, og udfyld derefter en tilmelding med din ønskede prioritering via din vagtprofil. Hvis du får plads på et kursus, vil du få besked om dette via din studiemail.

Hvordan logger jeg ind på min vagtprofil?

Du kan logge på din vagtprofil på fadlvagt.dk. Du har først adgang til din vagtprofil, når du er tilmeldt FADLs Vagtbureau. Når du har indsendt din tilmelding, vil du blive bedt om at oprette en kode, som du fremover logger ind med. På din vagtprofil kan du bl.a. tilmelde dig SPV-kurset, opdatere dine personlige oplysninger og din akkreditering (hvis du er på SPV-kursus), skrive dig op til vagter (når du har bestået SPV-kurset), se dine opskrivninger m.m.

Log ind her

Jeg har fået studieplads til næste semester - kan jeg komme på SPV-kursus nu?

JA. Du kan få kursusplads inden du starter på medicinstudiet, men kun lige op til du starter på studiet. Det vil sige at dit SPV-kursus skal afsluttes efter studiestart.

Du skal kunne dokumentere din optagelse ved tilmelding. Fordelen ved at tage SPV-kurset inden studiestart er bl.a., at du får sundhedsfaglig viden før studiestart. Herudover kan du få en rolig start på studiet. Du kan dog ikke tage vagter inden studiestart, da du skal være aktiv studerende, det vil sige deltage i undervisning m.v., for at være vagttager. Vagtbinding, der pt. er minimum 2 vagter pr. måned og fordelt på dag-, aften- og nattevagter, starter ved studiestart.

Hvilke krav stiller vi til nye SPV-vagttagere

Det handler om patientsikkerhed!

Hvorfor stiller vi krav om, at I skal tage vagter?
Der er tre væsentlige grunde til dette – og de tager alle udgangspunkt i jeres faglige kompetencer:

 • Vi skal altid sørge for patientsikkerheden.
 • Vi skal bibeholde et fremtidigt arbejdsmarked i sundhedsvæsenet.
 • Vi skal sikre, at vores FADL-vagttagere altid har de rette kompetencer og ikke risikerer uheldige oplevelser på vagterne eller i værste tilfælde klagesager.

Hvordan er kravene så?

 • De indledende bindingsvagter i det første år efter bestået SPV-eksamen er minimum 2 vagter pr. måned og fordelt på dag-, aften- og nattevagter. Når dette er opfyldt, er kurset bestået
 • Der skal efterfølgende tages minimum 2 vagter om måneden for at fastholde kravene til kompetencesikring.
 • Disse vagter kan så tages som løse vagter, under en dispensationsaftale eller på et vagthold. Alle vagter kan kombineres og det primære fokus er at fastholde de faglige kompetencer, hvor det er relevant.

Og hvordan administrerer vi så dette?

 • Der er naturligvis ret til 5 ugers ferie fra vagterne.
 • Der er plads til en vagtfri måned (egen orlov).
 • Der er ret til orlov, jf. gældende lovgivning:
  • Barsel og forældreorlov.
  • Plejeorlov.
  • Pasningsorlov.
  • Klinisk ophold i udlandet.
  • Orlov til aftjening af værnepligt.
  • Tjenestefrihed til varetagelse af borgerligt ombud.
 • Ønskes orlov af andre grunde, kan der søges om dette; dog kan der maksimalt godkendes 3 måneders orlov pr. år. Orlovsansøgningen vurderes individuelt. Der gives ikke orlov på en dispensationsaftale eller ved vagthold, med mindre at der foreligger et lovgrundlag for dette.
 • Se evt. nærmere i det udleverede materiale på SPV-uddannelsens modul C (p. 7-8).

Hvordan er dette fortalt?
Vi har givet grundig information om vores vagttiltag – og med speciel vægt på hvorfor vi indfører disse retningslinjer:

 • Under de indledende samtaler på Vagtbureauet forud for at man kan søge ind på et SPV-kursus. Her spørges ind til jeres egne forventninger om vagtaktivitet og vi oplyser om de grundlæggende vagtkrav. Det giver ingen mening at tage et kursus, hvis der efterfølgende ikke ønskes at tage vagter.
 • På RUS-informationsmøderne i FADL-huset.
 • På selve SPV-uddannelsen:
  • På modul B (introduktionsmodul med oplysninger om bl.a. kompetencer)
  • På modul C (mundtlig og skriftlig orientering om opskrivning mm)

Hvorfor gælder denne regel ikke for alle?
Vi er startet på denne praksis om et minimum vagtantal fra den 1. januar 2019 og i løbet af få år vil reglen gælde for alle, der er tilknyttet Vagtbureauet.

 

Hvilken konsekvens får det hvis jeg alligevel ikke tager vagter?

 • Patientsikkerhed og hensynet til FADL-vagterne gør, at vi skal sikre at vores vagttagere har en aktiv tilgang til at tage vagter.
 • Hvis man alligevel ikke ønsker at tage vagter under de angivne forhold, er man naturligvis frit stillet til at indstille karrieren som FADL-vagttager.

Spørgsmål?
Du er altid meget velkommen til at kontakte Vagtbureauet eller komme forbi i åbningstiden.

Social medie strategi - for dig der er ansat under FADLs Vagtbureau

En håndbog til det strategiske og praktiske arbejde med sociale medier, for dig der er ansat under FADLs Vagtbureau.

Download PDF her

Karrierevejen for en FADL-vagt

Download billedet her

117 ting du ikke vidste om arbejdet som FADL-vagt

Der er ledige vagter alle ugens dage – året rundt

Arbejdet som FADL giver dig studierelevant erfaring

En FADL-vagt tjener i gennemsnit 50.000kr om året ved vagtarbejde og tager 3-4 vagter om måneden

Der arbejder ca. 700 studerende på vagthold, hvor opgaverne og kompetencerne spænder over mange forskellige opgaver

Du kan blive ventilatør allerede efter 3. semester og 400 SPV-timer

Du kan komme på dit første vagthold allerede efter 200 timers SPV-arbejde

Flere vagttagere arbejder hos en praktiserende læge med en bred vifte af opgaver

Der er vagter på alle hospitaler i regionen – både i somatik og psykiatri

Der er rigtig mange ledige FADL-vagter i øjeblikket – så tjek din vagtprofil og se mulighederne

“Før jeg blev lægevikar, var jeg faktisk lidt nervøs for at blive færdiguddannet læge og stå alene med patienterne. Den frygt er stort set forsvundet. Jeg føler mig markant bedre klædt på til jobbet. Jeg har en helt anden ro nu, og føler mig meget klar til at blive læge. Det gjorde jeg ikke sidste år.”

—Mikkel, 11. semester 

Ledige hold

Driftsinformation

Åbningstider

Telefon: 35 37 88 00

Receptionens åbningstider
Mandag - torsdag: 9-17
Fredag: 9-14

Uddannelse og HR's åbningstider
Man - tors. kl. 9-12 og 12.30-15
Fredag kl. 9-12 og 12.30-14