FADLs Vagtbureau

Orlov

Har du orlov på studiet eller skal du have orlov fra Vagtbureauet. Læs herunder hvad du skal gøre.

Er du i tvivl kan du ringe ind til os på 3537 8800, så hjælper vi dig.

Har du orlov på studiet?

Så kan du jo bruge din tid på at arbejde og dygtiggøre dig, samtidig med at du forbereder dig økonomisk til at tage fat på studiet igen.

Værdifuld erfaring indenfor lægeverdenen
Arbejde som gavner samfundet
Gode arbejdsforhold
Teori i praksis

Du kan tage vagter som FADL-vagt, når du har kortere orlov, så længe du er:
1) indskrevet på et dansk universitet
2) aktiv lægestuderende
3) akkrediteret hos Vagtbureauet

Du kan f.eks. formidles som FADL-vagt når du har bestået bachelordelen af medicin og har retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen.

Du har retskrav i 3 år efter bestået bachelor. Det fremgår af bekendtgørelsen om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (nr. 104 af 24/01/2021).

Skal du have orlov fra VB?

Du har ret til orlov jvf. gældende lovgivning til:

  • Barsel og forældreorlov
  • Plejeorlov
  • Pasningsorlov 
  • Klinisk ophold i udlandet 
  • Orlov til aftjening af værnepligt
  • Tjenestefrihed til varetagelse af borgerligt ombud 

Andre ønsker om orlov vurderes individuelt, og der kan gives afslag.

Du kan søge orlov max. 3 måneder pr. år, hvis du er løs vagtager.

OBS. der gives ikke orlov på din dispensationsaftale eller hvis du arbejder på hold, med mindre du har ret til det lovgivningsmæssigt. 

Ledige hold

Driftsinformation

Åbningstider

Telefon: 35 37 88 00

Receptionens åbningstider i sommerperioden fra d. 1/7 til 11/8
Mandag - torsdag: 10-14
Fredag: lukket

Uddannelse og HR's åbningstider
Man - tors. kl. 9-12 og 12.30-15
Fredag kl. 9-12 og 12.30-14