For hospitaler

Hvad er et FADL-hold?

Når I som afdeling har brug for ekstra bemanding eller varetagelse af specifikke opgaver i kortere eller længere tid, kan afdelingen bestille et FADL-hold. Et hold er bestående af en fast gruppe FADL-vagter, som dækker de vagter og de opgaver, som afdelingen ønsker varetaget.

For nuværende har FADLs Vagtbureau mellem 50-60 velfungerende FADL-hold og ca. 900 FADL-vagter, som arbejder på diverse hold. Et hold skal minimum bestå af 7 med-lemmer, for at sikre den kollektive dækningspligt. Normalt arbejder en FADL-vagt, som er på hold, ca. 4 vagter pr. måned.

Det er ikke et krav, at de faglige opgaver skal ligge indenfor sygeplejevikarens eller ventilatørens kompetenceområde. Holdet er ansat på jeres afdeling, og det er derfor jer, der bestemmer hvilke opgaver, som skal varetages.

Eksempler på hold

Eksempler på FADL-hold

Ledige hold

Driftsinformation

Åbningstider

Telefon: 35 37 88 00

Receptionens åbningstider JULI
Mandag - torsdag: 10-14
Fredag: LUKKET

Uddannelse og HR's åbningstider
Man - tors. kl. 9-12 og 12.30-15
Fredag lukket