For hospitaler

Hvad er et FADL-hold?

Når I som afdeling har brug for ekstra bemanding eller varetagelse af specifikke opgaver i kortere eller længere tid, kan afdelingen bestille et FADL-hold. Et hold er bestående af en fast gruppe FADL-vagter, som dækker de vagter og de opgaver, som afdelingen ønsker varetaget. Bemærk, at holdet er ansat på afdelingen, og at holdmedlemmerne bliver funktionærer efter 3 måneders ansættelse. Af driftsmæssige årsager er opsigelsesvarsel gensidigt forlænget to måneder. Et varsel på to måneder understøtter kontinuerlig drift, en god kollegial holdkultur og de bedst mulige rammer for et vedvarende højt vidensniveau på holdene.

For nuværende har FADLs Vagtbureau mellem 50 og 60 velfungerende FADL-hold og ca. 900 FADL-vagter, som arbejder på hold. Et hold skal minimum bestå af 7 medlemmer, for at sikre den kollektive dækningspligt. Normalt arbejder en FADL-vagt, som er på hold, ca. 4 vagter pr. måned.

Det er ikke et krav, at de faglige opgaver skal ligge indenfor sygeplejevikarens eller ventilatørens kompetenceområde. Holdet er ansat på jeres afdeling, og det er derfor jer, der bestemmer hvilke opgaver, som skal varetages.

Holdet arbejder under afdelingslederes faglige ansvar og med de opgaver, som er beskrevet i kompetencebeskrivelsen samt i Samarbejdsaftalen (se side 6). Er der betydelige ændringer i arbejdstid eller opgaver, skal det varsles rettidigt. FADLs holdansvarlige sygeplejerske skal informeres og vil være afdelingen behjælpelig.

Eksempler på hold

Eksempler på FADL-hold

Ledige hold

Driftsinformation

Åbningstider

Telefon: 35 37 88 00

Receptionens åbningstider i sommerperioden fra d. 1/7 til 11/8
Mandag - torsdag: 10-14
Fredag: lukket

Uddannelse og HR's åbningstider
Man - tors. kl. 9-12 og 12.30-15
Fredag kl. 9-12 og 12.30-14