For hospitaler

Dispensationer

Med en dispensationsaftale kan afdelingen/klinikken have en fast afløser, som de kan ringe direkte til (uden om vagtafdelings bestillingstelefon)

Afdelingen/klinikken og vagttager aftaler selv, hvornår og hvor meget vagttager vil og kan arbejde. Aftalen kan være baseret på, at vagttager har et fast antal vagter pr. måned, eller at afdelingen tilkalder vagttager, når de har brug for ekstra hænder. Det er op til afdelingen og vagttager, hvordan vagterne planlægges.

Det er Vagtbureauet, der giver dispensationerne, da man ikke må aftale vagter uden om Vagtbureauet. Afdelingen får en bekræftelse på dispensationen, med oplysninger om vagttagers navn og telefonnummer.

Afdelingen/Klinikken skal sende henvendelse til Maria Bonde på mbo@fadl.dk, så fremt de ønsker at oprette en dispensationsaftale med vagttager.

Hvordan opsiges en dispensationsaftale?
Afdelingen/klinikken kan til enhver tid ophæve aftalen, med øjeblikkelig virkning, hvis der ikke længere er brug for vagttagers hjælp. Vagtbureauet kan ligeledes ophæve aftalen med dispensaten, hvis vagttager ikke længere må tage vagter for Vagtbureauet, eller vagttager selv kan opsige sin dispensationsaftale, hvis vedkommende ikke længere har mulighed for at tage vagter på afdelingen/klinikken.

En opsigelse skal altid sendes til Maria Bonde på mbo@fadl.dk.

I tilfælde af opsigelse henstiller vi til, at aftalte vagter overholdes, med mindre anden aftale er indgået.

Forlængelse af dispensation
FADL-vagten skal én gang om året – senest den. 1. april – meddele Maria Bonde på mbo@fadl.dk, om den pågældende dispensation fortsat er aktiv og skal være gældende for den kommende periode. FADL-vagten skal sende en mail med navn, vagttagernummer og dispensationsnummer og notere i mailen, om dispensationen skal forlænges med et år eller opsiges pr. en given dato.
Det er altid vagttagers eget ansvar at huske at forlænge sin dispensation. Gøres dette ikke inden d. 1. april hvert år, lukkes dispensationsaftalen uden yderligere varsel.

Ledige hold

Driftsinformation

Åbningstider

Telefon: 35 37 88 00

Receptionens åbningstider
Mandag - torsdag: 9-17
Fredag: 9-14

Uddannelse og HR's åbningstider
Man - tors. kl. 9-12 og 12.30-15
Fredag kl. 9-12 og 12.30-14