SPV – pensummateriale

Videoer og vejledninger

Pensum

Vi gør opmærksom på, at det er yderst vigtigt, at du har læst hele pensum, før du deltager i fremmødeundervisningen. Det meste af fremmødeundervisningen er praktisk relateret, og det forventes, at du kommer forbedret og er aktivt deltagende. Har du ikke læst pensum, er det ikke muligt.

Kapitler:  Se længere nede på denne side. Materialet vil senere også være tilgængelig på din vagtprofil. Læs disse grundigt

Vejledninger:  Vi gør opmærksom på, at det er gældende Vejledning fra Region Hovedstaden og Statens Serum institut som er gældende. Vi gør desuden opmærksom på, at det desværre ikke kan undgås, at der er flere enslydende tekster i div. vejledninger samt, at der kan være indhold, som ikke er relevant for en FADL-vagt. Det forventes ikke, at man kan det udenad.

Video: består af korte og egenproducerede instruks/undervisningsvideoer, som kan findes inde på din vagtprofil. Er det ikke egenproduceret, vil der være link.

Hvilken rækkefølge du tilgår pensum er helt op til dig, men vi anbefaler nedenstående rækkefølge.

1. introduktion

LÆS Kapitel: FADL vagtens opgaver og ansvar

Video

Du skal se følgende video

EWS måling

Akkreditering

2. Modul 2

LÆS Kapitel: Forflytning

Videoer

Du skal se følgende videoer på din vagtprofil under modul O:

 • Lift
 • Arbejdsstillinger
 • Forflytning fra liggende til siddende
 • Forflytning fra liggende til siddende, 2 personer
 • Forflytning fra seng til stol/kørestol
 • Forflytning fra siddende til stående
 • Forflytning længere tilbage i stol/kørestol
 • Fra side til side i seng
 • Højere op i seng 1 person
 • Højere op i seng, 2 personer

3. Modul 3

Læs kapitel: Hjerne og kommunikation

Demens

https://videnscenterfordemens.dk/da/abc-demens-gratis-e-learning
(ABC Demens -Pleje og omsorg (det er ikke obligatorisk))

VIP vejledning

Delir hos ældre

Organisk delirium/akut konfusion hos indlagte patienter
(Bilag 1-6 skal alle læses, forventer ikke at kunne det udenad, Bilag 4 skal læses grundigt )

VIP vejledning

Alkoholabstinensbehandling – visitation, monitorering og scoring
(Bilag 1-2  skal alle læses, forventes ikke at kunne det udenad)

4. Modul 4

LÆS Kapitel: Ernæring og udskillelse
LÆS Kapitel: Personlig hygiejne

Video

Du skal se følgende videoer på din vagtprofil under modul G:

 • Bleskift
 • Drop
 • Time diurese
 • Stomi (er først tilgængelig fra den 24.august)
 • Vask af underarm
 • Vask af utensilier
 • Lagenskift
 • Nedre toilette hos kvinder
 • Nedre toilette hos mænd
 • Tandbørstning
 • Tøjstørrelser
 • Udskiftning af skraldepose
 • Udskiftning af tøjsæk
Video - stomi

5. Modul 5

LÆS Kapitel: Psykiatri 1 + 2 

6. A-Algoritme (Airway -ABCDE)

LÆS Kapitel: Hjertestop

7. B-Algoritme (Breathing -ABCDE)

LÆS Kapitel: Respiration

Video

Du skal se følgende video (modul J): 
Respiration

 • Fowlers leje
 • Iltbrille
 • Måling af respirationsfrekvens
 • Pep-fløjte
 • Observation af den respiratorisk udfordret patient

8. C-Algoritme (Cirkulation – ABCDE)

LÆS Kapitel: Akutte patient
Læs Kapitel: Kredsløb

Video

Du skal se følgende video (modul H):
Cirkulation

 • BT og pulsmåling
 • Saturationsmåling
 • Observation af cirkulatorisk udfordret patient

9. D-Algoritme (Disability – ABCDE)

Læs kapitel: Påvirkninger af hjerne og bevidsthed
Læs kapitel: Søvn
Læs kapitel: den døende patient

OBS. Nedenstående vejledninger findes også under modul 3

VIP vejledning

Delir hos ældre

Organisk delirium/akut konfusion hos indlagte patienter
(Bilag 1-6 skal alle læses, forventer ikke at kunne det udenad, Bilag 4 skal læses grundigt )

VIP vejledning

Alkoholabstinensbehandling – visitation, monitorering og scoring
(Bilag 1-2  skal alle læses, forventes ikke at kunne det udenad)

Demens

https://videnscenterfordemens.dk/da/abc-demens-gratis-e-learning
(ABC Demens -Pleje og omsorg (det er ikke obligatorisk))

10. E-Algoritme (Exposure -ABCDE)

LÆS Kapitel: Hud og infektioner

Video

Du skal se følgende videoer som befinder sig på din vagtprofil under modul D:

 • Bækkenkoger
 • Isolation
 • Observation af hudforandringer 
Vejledninger

Statens Serum institut ”Nationale infektionshygiejniske retningslinjer” (NIR) (den første når du åbner). Det forventes ikke at du kan denne udenad

Håndhygiejne

Håndhygiejne (det er ikke forventet at man kan det udenad) Læs følgende:

 • Introduktion
 • Håndhygiejne
 • God håndhygiejne
 • Hvorfor kan god håndhygiejne være så vanskelig
 • Test og tommelfinger regel 

LÆS Kapitel: Den febrile patient

LÆS Kapitel: Medicin

LÆS Kapitel: Smerter og smertebehandling (se vedhæftet)

Ledige hold

Driftsinformation

Åbningstider

Telefon: 35 37 88 00

Receptionens åbningstider
Mandag - torsdag: 9-17
Fredag: 9-14

Uddannelse og HR's åbningstider
Man - tors. kl. 9-12 og 12.30-15
Fredag kl. 9-12 og 12.30-14