FADL-vagtens kompetencer til

Patienter med kredsløbs problemer

FADL-vagten har via sit beståede SPV-kursus fået de basale teoretiske og praktiske færdigheder, som det er nødvendigt at besidde i forbindelse med observationer og pleje af patient med kredsløbs problemer.

Konkrete færdigheder/kunnen der forventes af FADL-vagten, når denne er på afdelingerne:

  • FADL-vagten har et basalt kendskab til det normale kredsløb
  • FADL-vagten har kendskab til normalværdier vedr. BT og puls
  • FADL-vagten kan udføre manuelt samt elektronisk blodtryksmåling og pulsmåling selvstændigt, samt tolke de tagne værdier på et basalt niveau
  • FADL-vagten har kendskab til de mest almindelige kredsløbsproblemer og deres symptomer inkl. observationer til patienter med DVT
  • FADL-vagten kan handle relevant på observationerne, enten selvstændigt eller videre give oplysninger til sygeplejersken
  • FADL-vagten kender til de mest brugte dokumentationsformer af den udførte pleje/handling inkl. div. Observationsskemaer
  • FADL-vagten kan selvstændig føre værdierne ”BT og puls” ind i EWS skema og ved hvornår personalet skal informeres ved eventuelle ændringer.
  • FADL-vagten kan udføre grundlæggende sygeplejehandlinger til patienter med kredsløbssygdomme. Der er fokus på egenomsorgen
  • FADL-vagten kender til de forskellige shock typer samt ændringer i hud, respiration, bevidsthed, smerter og målte værdier i akutte situationer.

FADL-vagten har gennemført akkrediteringskurset Førstehjælp og kender til det Regions godkendte Vejledning: ”Hjertelungeredning af voksne for sundhedsfagligt personale samt vejledning –”Hjertestop -erkendelse, alarmering, behandling og dokumentation”

Kompetenceområder - FADLs Vagtbureau

Ledige hold

Driftsinformation

Åbningstider

Telefon: 35 37 88 00

Receptionens åbningstider
Mandag - torsdag: 9-17
Fredag: 9-14

Uddannelse og HR's åbningstider
Man - tors. kl. 9-12 og 12.30-15
Fredag kl. 9-12 og 12.30-14