FADL-vagtens kompetencer til

Patienter med hud og infektions problemer inkl. hospitals infektioner

FADL-vagten har via sit beståede SPV-kursus fået de basale teoretiske og praktiske færdigheder, som det er nødvendigt at besidde i forbindelse med observationer og pleje af patient med hud og infektionsproblemer.

FADL-vagten har desuden kompetencer og forståelse for generelle hospitalsinfektioner og isolationsregi.

FADL-vagten har gennem sit SPV-kursus udviklet en sygeplejefaglig forståelse for derigennem at kunne anvende denne viden til at udføre velbegrundet praktiske og medmenneskelig sygepleje indenfor SPV-vagtens kompetenceområde.

Konkrete færdigheder/kunnen der forventes af FADL-vagten, når denne er på afdelingerne:

Hud og decubitus:

  • FADL-vagten kan observere hudens tilstand, udføre relevant sygepleje samt udføre profylaktiske tiltag til patienter med almindelige hudproblemer
    FADL-vagten kan observere og kan udføre relevant sygepleje til patienter med decubitus, herunder decubitus profylakse (FADL-vagten må ikke varetage sårpleje efter stadie 2)
  • FADL-vagten kan observere og udføre korrekt sygepleje til patienter med cikatricer og dræn (se under udskillelse)

 

Infektioner og hygiejniske principper: 

  • FADL-vagten kende til infektions/inflammations tegn, samt at kunne udføre basal sygepleje til den infektiøse patient.
  • FADL-vagten kan observere for Urinvejsinfektion, Luftvejsinfektioner, Sårinfektioner, Bakteriæmi, andre infektioner inkl. forståelse for betydningen af multiresistente bakterier
  • FADL-vagten har grundlæggende kendskab til hospitalsinfektioner, årsag såvel som konsekvens ved manglende korrekte hygiejniske principper
  • FADL-vagten kan udføre sygepleje efter korrekte hygiejniske principper
  • FADL-vagten kan selvstændig varetage temperaturmålinger
  • FADL-vagten kan udføre sygepleje til patienter i isolationsregi

I ovenstående kan FADL-vagten handle relevant på observationer, enten selvstændigt eller videregive oplysninger til sygeplejersken, kender til relevante dokumentationsformer af den udførte pleje/handling og kan selvstændigt føre værdien ”temperatur” ind i EWS skema og ved hvornår personalet skal informeres om eventuelle ændringer.

FADL-vagten har gennemført akkrediteringskurset Håndhygiejne samt har læst Statens Serum institut ”Nationale infektionshygiejniske retningslinjer” og SSI-materiale vedr. håndhygiejne.

Desuden er FADL-vagten bekendt med relevante vejledninger ”Isolation-kontaktsmitte og dråbesmitte” og ”Tryksår-risikovurdering og sårklassifikation – voksne”

Kompetenceområder - FADLs Vagtbureau

Ledige hold

Driftsinformation

Åbningstider

Telefon: 35 37 88 00

Receptionens åbningstider i sommerperioden fra d. 1/7 til 11/8
Mandag - torsdag: 10-14
Fredag: lukket

Uddannelse og HR's åbningstider
Man - tors. kl. 9-12 og 12.30-15
Fredag kl. 9-12 og 12.30-14