FADL-vagtens kompetencer til

Patienters ernæring, væskeindtag og udskillelse

FADL-vagten har via sit beståede SPV-kursus fået de basale teoretiske og praktiske færdigheder, som det er nødvendigt at besidde i forbindelse med observationer og pleje af patient med ernæring, væskeindtag og udskillelsesproblemer. Der lægges desuden fokus på hygiejniske principper i både ernæringsområdet såvel som i udskillelsesområdet.

FADL-vagten har udviklet en sygeplejefaglig forståelse for derigennem at kunne anvende denne viden til at udføre velbegrundet praktiske og medmenneskelig sygepleje indenfor SPV-vagtens kompetenceområde.

Konkrete færdigheder/kunnen der forventes af FADL-vagten, når denne er på afdelingerne:

Ernæring til indlagte patienter

 • FADL-vagten har kendskab til den basale viden omkring ernæring og dennes betydning i forbindelse med sundhed/sygdom.
 • FADL-vagten har kendskab til den grundlæggende sygepleje i relation til speciel/diæt kost (ex. diabeteskost, parenteral ernæring, ernæring til småt spisende pt. osv.)
 • FADL-vagten har kendskab til korrekt ernærings miljø for patienter der spiser på patient stue, spisesal, samt fysiske/ psykiske faktorer der kan påvirke spisesituationen
 • FADL-vagten har basalt kendskab til sondeernæring (indikation, korrekt brug, herunder kontrol af beliggenhed og indgift af sondemad). Da det ikke er alle som under deres kursus har haft mulighed for at prøve det praktisk, skal FADL-vagten instrueres og vejledes inden de kan udføre opgaven selv
 • FADL-vagten har kendskab til korrekte hygiejniske principper i forbindelse med håndtering af ernæring
 • FADL-Vagten kan handle på relevante observationer, enten selvstændigt eller videregive oplysninger til sygeplejersken
 • FADL-vagten kende til de relevante dokumentationsformer af den udførte pleje/handling og kan selvstændigt varetage denne opgave ex. ernæringsskema

 

Væskebalance

 • FADL-vagten har kendskab til den normale væskebalance, samt symptomer på afvigelser
 • FADL-vagten har kendskab til de faktorer som har indflydelse på væskebalancen.
 • FADL-vagten har kendskab til hjælpemidler som kan lette væskeindtagelsen.
 • FADL-vagten har speciel fokus på patienter med risiko for dehydrering
 • FADL-vagten kan selvstændigt dokumentere på væskeskema eller i SP
 • FADL-vagten kender til indikation for anvendelse af infusioner
 • FADL-vagten kender til infusionsmængden -normal dråbehastighed afhængig af infusionstype
 • FADL-vagten kan observere komplikationer i forbindelse med iv-infusion inkl. ved indstik stedet
 • FADL-vagten kan handle relevant på observationerne, enten selvstændigt eller videregive oplysninger til sygeplejersken

 

Urin og katheter pleje

 • FADL-vagten har et basalt kendskab til nyrernes/urinvejenes funktion og enkelte sygdomme
 • FADL-vagten har kendskab til den normale urinproduktion
 • FADL-vagten har kendskab til de typiske 8 typer af urin
 • FADL-vagten har kendskab til katheters funktion og virkning, samt infektionsrisiko
 • FADL-vagten kan selvstændigt tømme kateteret udefra korrekte hygiejniske principper
 • FADL-vagten har kendskab til indikation for timediurese måling og døgndiurese måling og kan selv varetage sygeplejen
 • FADL-vagten kan selvstændig udføre og vejlede patienten ved urinstix måling. Da der er stor forskel på efterfølgende måder at analysere resultaterne, kan det være nødvendigt at instruere og vejlede FADL-vagten
 • FADL-vagten kan selvstændig udføre registrering af diuresemåling på div. skemaer eller i SP

 

Defækation

 • FADL-vagten har basal viden omkring defækation og dets betydning i forbindelse med sundhed/sygdom.
 • FADL-vagten har kendskab til de normale defækationstyper (Bristol Stool Chart)
 • FADL-vagten har kendskab til obstipation og diarré og kan selvstændig yde profylaktiske tiltag 
 • FADL-vagten kan varetage bleskift inkl. valg af bletyper samt forståelse for evt. komplikationer ved brug af ble
 • FADL-vagten kan selvstændig udføre bækkengivning (i seng/stol) samt brug af stikbækken, uridom og kolbe
 • FADL-vagten har forståelse for patienters vaner, ritualer, tabu i forbindelse med defækation
 • FADL-vagten har basal viden om pleje/observation af stomi. Kan ikke selv udføre stomi-pleje uden først at have modtaget grundig instruktion og vejledning
 • FADL-vagten kan udføre ovennævnte handlinger selvstændigt, kan ligeledes udføre korrekt dokumention eller videregive oplysninger til sygeplejersken

 

Anden udgift

 • FADL-vagten har viden om aspirat typer og kan observere og informere ved komplikationer
 • FADL-vagten kan varetage sygepleje til patienter med kvalme  
 • FADL-vagten har kendskab til div. dræn typer og indikation for anlæggelse af dræn
 • FADL-vagten kan selvstændigt observere og registrerer udgift af patienter med dræn
 • FADL-vagten kan handle relevant på akutte såvel som ikke akutte situationer i forhold til ovenstående 
Kompetenceområder - FADLs Vagtbureau

Ledige hold

Driftsinformation

Åbningstider

Telefon: 35 37 88 00

Receptionens åbningstider i sommerperioden fra d. 1/7 til 11/8
Mandag - torsdag: 10-14
Fredag: lukket

Uddannelse og HR's åbningstider
Man - tors. kl. 9-12 og 12.30-15
Fredag kl. 9-12 og 12.30-14