FADL-vagtens kompetencer til 

Cerebral påvirkende patienter 

FADL-vagten har via sit beståede SPV-kursus fået de basale teoretiske og praktiske færdigheder, som det er nødvendigt at besidde i forbindelse med observationer og pleje af patient med cerebrale problemer.

Konkrete færdigheder/kunnen der forventes af FADL-vagten, når denne er på afdelingerne:

Organisk delirum inkl. abstinensbetinget delir

 • FADL-vagten har kendskab til kliniske tegn på hyperaktivt, hypoaktivt og blandet delir
 • FADL-vagten har kendskab til den Abstinensbetinget delir
 • FADL-vagten kan identificere og observere patienter i delir, blandt andet ud fra -Flowchart Organisk Delirium – Opsporing, forebyggelse, pleje og behandling samt vejledning til alkoholabstinensbehandling – visitation, monitorering og scoring (kan ikke gennemføre alt selvstændigt)
 • FADL-vagten kan udføre relevant sygepleje til patienter i delir, ud fra givne standarter og regionsgodkendte vejledninger på området
 • FADL-vagten har kendskab til delir-blomsten samt fokus på Stressreduktion og patientsikkerhed
 • FADL-vagten har kendskab til diverse kommunikationsprocesser (tryghedsskabende kommunikation) og den konkrete brug af disse i kommunikationen til patient i delir
 • FADL-vagten kender til årsag, handlinger og rapportering af den aggressive patient (konflikt håndtering kursus ligger i psykiatriundervisningen) inkl. deeskalerende kommunikation
 • FADL-vagten kan vurdere på et basalt niveau, hvornår patienten går fra en stabil til en kritisk tilstand, samt rapportering og registrering af tilstanden.
 • FADL-vagten kan selvstændigt føre værdien ”Bevidsthed (AVPU)” ind i EWS skema og kan selvstændigt bruge observations og scorings skema af alkohol-abstinens symptomer samt vide hvornår personale skal informeres om ændringer.

 

Den demente patient

 • FADL-vagten har basalt kendskab til de forskellige demensformer
 • FADL-vagten kan observere og identificere problemstillinger relateret til den demens indlagte patient inkl. symptomer på delir hos den demente patient
 • FADL-vagten kan udføre korrekt sygepleje og kommunikation til den demente patient inkl. tryghed skabende verbal og nonverbal kommunikation
 • FADL-vagten har fokus på støtte til egenomsorg til den demente patient

 

Patienten med apoplexi

 • FADL-vagten har basalt kendskab til patienten med apoplexi i den stabile fase. De har kendskab til symptomer som afasi, apraksi, dysphagi, neglect, rum/retningsforstyrrelser.
 • FADL-vagten kan observere og udføre sygepleje til apoplexi patienter inkl. stor fokus på basale behov, støtte til egenomsorg samt korrekt lejring
 • FADL-vagten har fokus på at udføre korrekt kommunikation ud fra patienten tilstand

Bruges FADL-vagten til patienter med akut opstået apoplexi, skal denne instrueres og vejledes grundigt.

 

Andre cerebral påvirkende patienter

 • FADL-vagten har basalt kendskab til kliniske observationer til den cerebral påvirkende patient, ex. epilepsi patienter og commotio patienter
 • FADL-vagten har kendskab Glasgow Coma Scale, men da den sjældent bruges, skal de eventuelt have vejledning
 • FADL-vagten kan udføre grundlæggende sygeplejehandlinger til patienter med bevidsthedsændringer
 • FADL-vagten kan vurdere på et basalt niveau, hvornår patienten går fra en stabil til en kritisk tilstand, samt rapportering og registrering af tilstanden.

FADL-vagten har gennemført akkrediteringskurset

Kompetenceområder - FADLs Vagtbureau

Ledige hold

Driftsinformation

Åbningstider

Telefon: 35 37 88 00

Receptionens åbningstider
Mandag - torsdag: 9-17
Fredag: 9-14

Uddannelse og HR's åbningstider
Man - tors. kl. 9-12 og 12.30-15
Fredag kl. 9-12 og 12.30-14