FADL-vagtens kompetencer til

Pleje af den psykiatriske patient

FADL-vagten har via sit beståede SPV-kursus fået de basale teoretiske og praktiske færdigheder, som det er nødvendigt at besidde i forbindelse med observationer og pleje af patient med psykiske lidelse.

FADL-vagten har gennem sit SPV-kursus udvikle en sygeplejefaglig forståelse for derigennem at kunne anvende denne viden til at udføre velbegrundet praktiske og medmenneskelig sygepleje indenfor SPV-vagtens kompetenceområde.

Konkrete færdigheder/kunnen der forventes af FADL-vagten, når denne er på afdelingerne:

Psykiatrisk opbygning

 • FADL-vagten har kendskab til psykiatriens opbygning samt de forskellige psykiatriske afdelinger
 • FADL-vagten har kendskab til de forskellige samarbejdspartnere

 

Psykiatrisk lovgivning og sikkerhed

 • FADL-vagten har kendskab til Bekendtgørelse om anvendelse af tvang i psykiatrien
 • FADL-Vagten har kendskab for forskellige former er tvang samt sygeplejen til disse (Tvangsindlæggelse,Tvangstilbageholdelse, Tvangsbehandling og fysisk magtanvendelse, Tvangs Medicinering).
 • FADL-vagten har kendskab til patientens rettigheder, Mindste middel princippet samt fokus på nedbringelse af tvang i psykiatrien.
 • FADL-vagten kender til de etiske forhold og tavshedspligt i forbindelse med psykiatriske patienter
 • FADL-vagten kender til sikkerhed på den psykiatriske afdeling. Da der kan være forskel på håndtering af sikkerhed på de forskellige afdelinger, skal FADL-vagten vejledes hvis der er specielle forhold.

 

Psykiatriske diagnoser

 • FADL-vagten har kendskab til sygdommen skizofreni (prævalens, incidens, debut, ætiologi) på et basalt niveau
 • FADL-vagten har kendskab til førsterangssymptomer:
  • Tankepåvirkningsoplevelser
  • Bizarre vrangforestillinger
  • Hallucinationer
  • Sproglige tankeforstyrrelser
  • Kataton adfærd
  • Styringsoplevelser
  • Negative symptomer
  • Paranoid tankegang
 • FADL-vagten har et basalt kendskab til sygdommen Bipolar affektiv lidelse i (prævalens, incidens, debut, ætiologi) på et basalt niveau
 • FADL-vagten kender til symptomer ved mani og depression samt kriterier for maniske og depressive enkelt episoder (unipolar) på et basalt niveau.’
 • FADL-vagten har et basalt kendskab til sygdommen Anorexia nervosa (symptomer, prævalens, incidens, debut, ætiologi) på et basalt niveau.
 • FADL-vagten har et basalt kendskab til misbrug hos psykisk syge
 • FADL-vagten har kendskab til retningslinjerne ved dobbeltindlæggelse inkl. gennemført akkrediterings kurset Den dobbelt indlagte patient.
 • FADL-vagten kender til symptomer til den suicidale patient inkl. screening på et basalt niveau.

 

Psykiatriske grundbegreber og psykiatrisk sygepleje

FADL-vagten har via deres SPV-kursus fået skabt forståelse og kendskab til de sygeplejefaglige begreber i relation til den psykiatriske patient. FADL-vagten skal efter endt SPV kursus aktivt og på et basalt niveau, kunne bruge nedenstående i deres sygepleje til patienten. Der lægges desuden vægt på den bæltefikserede og den suicidal truede patient.

 • FADL-vagten skal kunne modtage og kan rapporter korrekt til sine samarbejdspartnere
 • FADL-vagten har forståelse for nærhed,afstand og kontinuitet i mødet med den psykiatriske patient
 • FADL-vagten har kendskab til de psykiatriske begreber:
  • Grænsesætning
  • Skærmning
  • Containing
  • Recovery og empowerment
  • Meget basalt kendskab til kognitiv adfærdsterapi (KAT),Psycoeducation, Motiverene samtale (MI)
 • FADL-vagten kender til de 5 Observationsniveauerne (A.O, U.A.O, S.A.O, F.V, S.F.V) samt krav til disse.
 • FADL- vagtens har kendskab til korrekt sygepleje til den bæltefikserede og den suicidale patient.
 • FADL-vagten har lille kendskab til psykofarmaka og ECT-behandling

 

Konflikthåndtering og kommunikation

FADL-vagten har via bestået SPV-kursus modtaget konstruktiv tilgang til konflikthåndterings principper. FADL-vagten har de nødvendige redskaber til at forebygge og håndtere den konflikt ramte situation til den psykiatriske patient på et basalt niveau.

 • General kommunikation med patienter med en psykiatrisk lidelse
 • FADL-vagten har kendskab til forskellige konflikt typer (interesse, sags, pseudo, forskudt, person konflikter)
 • FADL-vagten har kendskab til hvornår og hvorfor opstår konflikter typisk i kontakten med den psykiatriske patient
 • FADL-vagten har kendskab og kan bruge til vurderingsredskaber BVC – Brøset violence chekliste til vurdering af potentielle aggressioner)
 • FADL-vagten har kendskab til aggressionsdæmpende adfærd i en konfliktsituatio
  • Verbalt optrappende og nedtrappende sprog
  • Non-verbalt optrappende og nedtrappende sprog
  • FADL-vagtens egne reaktioner efter en konfliktsituation
 • FADL-vagten har basalt kendskab til frigørelse greb
Kompetenceområder - FADLs Vagtbureau

Ledige hold

Driftsinformation

Åbningstider

Telefon: 35 37 88 00

Receptionens åbningstider
Mandag - torsdag: 9-17
Fredag: 9-14

Uddannelse og HR's åbningstider
Man - tors. kl. 9-12 og 12.30-15
Fredag kl. 9-12 og 12.30-14