Historie

FADLs Vagtbureauer blev etableret hen over 1960’erne.

Indtil da havde der fungeret en lokal vagtanvisning, hvor der var et direkte samarbejde mellem rekvirerende hospitaler og en vagtformidling, der ved hjælp af kartoteker mm. styrede denne vagtdækning.

Dette var en udløser af det store vagtarbejde, der var i begyndelsen af 1950’erne under den store polioepidemi, hvor mange medicinstuderende arbejde på døgnhold med manuel ventilering, især af syge børn.

VAGTBUREAUET I KØBENHAVN

FADLs Vagtbureau i København blev etableret den 1. oktober 1964 og har lige siden uddannet de studerende til at kvalificere sig til vagtarbejdet og dækket mange tusinde vagter.

Bærende for hele eksistensen af dette vagtbureau har været overenskomster med det offentlige sundhedsvæsen, der ud fra en non-profit-betragtning skulle fungere i et tæt samarbejde med de respektive hospitaler.

I dag fremstår vagtbureauet som et væsentligt bindeled mellem de medicinstuderende, der ønsker studierelevant arbejde, og hospitalerne, der efterspørger kvalificeret arbejdskraft.