For vagttagere

Ventilatør (VT)

Ventilatøren arbejder på sygehuse og hospitaler med tracheostomerede og respirationsinsufficiente patienter. Ventilatøren har gennemgået godkendt kursus i pasning og observation af respirationsinsufficiente. Børneventilatøren passer kritisk syge børn på intensivafdelinger.

På VT-kurset få du både teoretisk og praktisk undervisning. Du vil b.la lære hurtigt at danne dig et overblik– et Quick look – over en patient ud fra ABCDE-principperne.

Inden at du går i gang med selve kurset, vil vi bede dig læse kursus-informationerne grundigt igennem, da det er oplysninger du får brug for under selve kurset.

Kurset er et komprimeret kursus, både hvad angår praktisk og teoretisk indhold, og derfor skal du møde velforberedt op. Kursets pensum udgøres af ventilatørhåndbogen, samt den praktiske og teoretiske undervisning på kurset. Da ventilatørkurset er en videreudvikling af SPV-kurset, forventes det at du har de basaleprincipper om pleje og observationer præsent.

Det er vigtigt at du efter hver undervisning får dokumentation for, at du har deltaget i undervisningen – det betyder både at du er mødt til tiden, er velforberedt og at du er aktivt deltagende i timerne. Hvordan det praktisk fungerer, får du nærmere besked om til orienteringstimen.

Vi vil hele tiden gerne forbedre ventilatørkurset, derfor bedes du udfylde evalueringsskemaet løbende efter hver lektion. Evalueringsskemaerne finder du på din vagtprofil og du bedes besvare det ved endt kursus. Evalueringen læses af underviserne og den kursusansvarlige, og der tales om dette efter endt semester. For at selve kurset skal anses for at være gennemført, bedes det være besvaret efter sidste følgevagt.

Du kan læse meget mere om kursets opbygning inde på din vagtprofil.

Kursets formål

Formålet med ventilatørkurset er at give kursisterne et kendskab til kritiske syge patienter, gennem teoretisk og praktisk undervisning og følgevagter. Efter endt kursus, skal den enkelte Ventilatør være i stand til at pleje,observere og passe kritisk syge patienter.

Det skal understreges, at ALT undervisning er obligatorisk. Der er 100% mødepligt og det er vigtigt at du kommer til tiden.

At arbejde som ventilatør

Ventilatørens arbejde er primært at pleje, observere og deltage i behandlingen af svært syge patienter. Arbejdet vil typisk foregå på Intensivafdeling, intermediært eller alment sengeafsnit, hvor du sammen med en sygeplejerske har ansvaret for patienten. Patienten kan være intuberet som ikke intuberet og de kan både være sederet eller vågen. En væsentlig opgave for ventilatøren er at observere patienten og det tekniske udstyr samt at gribe ind og påbegynde relevant behandling under en sygeplejerskes vejledning.

Kurset vil ikke lære dig alt det du får brug for som ventilatør. Derfor er det vigtigt at du er deltagende og opsøgende når du er på vagt. Hvis du er det, vil du til gengæld også opleve at få uddelegeret flere selvstændige opgaver og få lov til at prøve ”de sjove ting”.

Ventilatørarbejdet giver dig en unik mulighed for at tillægge dig kliniske færdigheder, som du kan gøre brug af når du er færdig som læge.

VT-vagtens kompetenceområder

Ventilatøren, der er tildelt arbejde gennem FADLs Vagtbureau, arbejder altid under en sygeplejerskes tilsyn og ledelse.

Ventilatøren skal kunne udføre alment SPV- arbejde og ved afsluttet VT-kursus have opnået færdigheder i og viden om:

 • Respirationsanatomi og -fysiologi samt kredsløbsfysiologi og kardiologi.
 • Basal syre-base-fysiologi – a-punkture og vurdering af disse.
 • Specielle observationer, herunder respiratoraflæsning, EKG, drop og CVP.
 • Respiratormodus, herunder volumen- og trykkontrolleret.
 • Apparatur til brug ved manuel ventilering samt udførelse heraf.
 • CPAP- og PEEP-behandling.
 • Sugning i nedre luftveje.
 • Pleje af respiratorpatienter, herunder omgang med tube og sølvkanyle samt decubitusprofylakse.
 • Fysisk og psykisk pleje.
 • Specielle forhold, når børn er patienter.
 • Kommunikation med intuberede patienter.
 • Choktyper og behandling heraf.
 • Hjertestopprocedure.

Derfor skal du blive VT’er:

Læs her hvorfor Karoline, der er blevet færdig læge, synes det er så fedt at have været VT’er.

Ventilatør Karoline udtalelse

“Ventilatøruddannelsen var får mig muligheden for at blive opgraderet som SPV’er – en slags deluxe FADL-vagt. Jeg er sidenhen blevet overrasket over hvor meget jeg har brugt mine ventilatør-skills på studiet. Kendskab til f.eks. respiratorbehandling, CPAP og generelt intensiv terapi, er ikke noget man nødvendigvis lærer på studiet, så det er fedt at have fået det under huden. Derudover bliver man virkelig skarp til A-gas, hjertestop og diverse teknikker som man skal bruge resten af sin studietid. Som VT’er ser du masser af dårlige patienter, og har lidt mere ro i maven når du som lægevikar eller nyuddannet læge skal tilse kritisk syge patienter. Man har set det meste før, og de vigtigste tiltag sidder på rygraden.

Derudover er det en kæmpe fordel at have arbejdet med børn. Det er bare svært, og den eneste måde man kan lære det på, er ved at have det i hænderne – Noget du virkelig får mulighed for med en ventilatøruddannelse i bagagen.”

—Johan

Ledige hold

Driftsinformation

Åbningstider

Telefon: 35 37 88 00

Receptionens åbningstider
Mandag - torsdag: 9-17
Fredag: 9-14

Uddannelse og HR's åbningstider
Man - tors. kl. 9-12 og 12.30-15
Fredag kl. 9-12 og 12.30-14