Transporttid

Der ydes kompensation (løn) for den samlede transporttid, der er mellem Københavns Hovedbanegård og det pågældende hospital (udregnes efter rejseplanen.dk) ud fra følgende regel; transporttid frem + transporttid tilbage fratrukket 75 minutter, hvis den samlede transporttid overstiger 90 minutter.

I forbindelse med tildeling af en vagt, vil rejseplanens tidsangivelser for den pågældende vagt (frem og tilbage) automatisk blive anvendt til brug for beregningen af transporttiden, således det altid er den aktuelle transporttid  der anvendes. Du skal som vagttager ikke foretage dig noget i den forbindelse.

Så snart du har fået tildelt en vagt, vil det fremgå af din profil, om der vil blive udbetalt transporttidskompensation. Hvis der bliver udbetalt transporttidskompensation, kan du se, hvilket rejseplansopslag udregningen er baseret på ved at klikke på transporttiden.

Transporttidskompensationen vil blive udbetalt sammen med lønnen for den pågældende vagt.

Transporttid