Isolationstillæg

Ifølge FADL-vagtoverenskomst 2015-2018 trådte isolationstillæg i kraft for alle FADL-vagter pr. 1. april 2016.

For at kunne skrive isolationstillæg på dit lønbilag skal følgende være opfyldt:

  • Isolation af patienten skal være ordineret af læge og indskrevet i journalen.
  • Patientens stue eller seng skal tydelig været markeret med isolationsskilt.
  • Der udbetales kun isolationstillæg jf. FADL-overenskomst 2015-2018 til vagttagere i fast vagt.
  • Ved vagtfordeling skal du informeres om, at det er en isolationsvagt.
  • Hvis du som vagttager mod forventning ikke er informeret om isolationsvagten, skal vagtafdelingen kontaktes af det faste personale. Hvis dette ikke er muligt, skrives det på lønbilaget.
  • Alle lønbilag skal være underskrevet på følgende måde:
EKSEMPEL PÅ LØNSEDEL

EKSEMPEL PÅ LØNSEDEL

OBS: Samme attestregler er gældende, hvis du skal have udbetalt køle-/varmetillæg.