Generel information

I forbindelse med implementeringen af det nye vagtopskrivningssystem føler vi behov for at informere dig om følgende:

Sletning af opskrivninger
Al hjælp til sletning af vagter foregår i den almindelig tid mellem kl. 16.00-20.00. Dvs.: Skal du have hjælp til at få slettet din AV d. 13., skal du ringe ind d. 10 for ikke at komme i problemer med de 48 timer… Dette er kun vigtig for opskrivninger, der er påbegyndt første dag på, eller hvis der er under 48 timer til opskrivningen starter.

Rød status i dine profiloplysniner
Hvis der er rød status i dine profiloplysniner, skal du:

  1. enten afhente dit nye akkrediteringskort i ekspeditionens åbningstid.
  2. tjekke om datoen for en akkrediteringstest ikke er opdateret/gyldig.

Manglende svar fra dig, når vi ringer
Når du er skrevet op på opskrivningen, forventer vi, at du står til rådighed. Hvis du er forhindret i at svare din tlf, når vi ringer, skal du ringe tilbage hurtigst muligt.

Tildeling af vagter
Vi prøver, så godt vi kan, at dække vagterne og samtidig tage hensyn til de, som er i vagt (DV) eller har været i vagt (NV). Vi har en flaskehals i det tidsrum, hvor de, som var i NV om natten, stadig sover, og de, som skal have DV næste dag, ikke kan kontaktes, da de er i DV. Dette prøver vi at komme udenom ved at sende sms’er om, at du gerne må ringe ind. Vi holder selvfølgelig vagter til dem, vi ikke kan få fat på.

AV
Bestillingerne kommer løbende og ofte efter vagtstart. Vi ringer i forhold til rækkefølgen på opskrivningen.

NV
Vi er forstående over for, at NV’erne sover, og skal nok tilbageholde vagter. Vi sender evt. en sms i håb om, at I er oppe og har mulighed for at ringe.

DV
Vi vil så vidt muligt undgå at ringe til DV-opskrevne imellem kl. 00 og 05. De bestillinger, vi modtager i løbet af natten, gemmer vi til om morgenen, hvor vi ringer dem ud i passende tid fra vagtstart. Der kommer ofte vagter efter vagtstart, så bliv hverken fornærmet eller forundret, hvis vi ringer efter kl. 7.

Ind imellem er vi nødsaget til at bytte lidt om på rækkefølgen på opskrivningen, da afdelingerne fx kan have brug for en meget erfaren vagttager eller en vagttager af bestemt køn.

Med venlig hilsen
Vagtafdelingen