Personale

Personalet på Vagtbureauet består dels af fastansatte medarbejdere og medicinske studentermedhjælpere, der primært arbejder i vagtformidlingen.

Vagtformidlingen - 35378800, tast 1

Administrationen - 35378800, tast 2

Assistent Charlotte Frølund  - 35245405, cf@fadl.dk

Lønbogholder Gyda Kromann - 35245403, gk@fadl.dk

Bogholder Gitte Rasmussen - 35245406, gr@fadl.dk

Regnskabschef Betina Pilborg Hansen - 35245401, bph@fadl.dk

Uddannelse og HR - 35378800, tast 3

Ledende sygeplejerske Gry Orkelbog - 35245402, go@fadl.dk

Adm. sygeplejerske Astrid Rosenkrantz Bruun - 35245408, ab@fadl.dk

Adm. sygeplejerske Dorte Mønsted Bødker - 35245409, dmb@fadl.dk

Kursuskoordinator Tina Berthou Jepsen - 35245404, tj@fadl.dk

Kommunikationsassistent Anna Wendelboe - 88184921, aw@fadl.dk    (p.t. på barsel)

Direktør

Peter Andersen - 35245407, pa@fadl.dk

IT

Torben Swilley-Hansen - 88184920, tsh@fadl.dk