Om Vagtbureauet

FADLs Vagtbureauer er din adgang til, at du som lægestuderende i hele din studietid vil få tilbudt vagtrelaterede kurser og et alsidigt og varieret udbud af vagter.

Du får dermed de optimale studiejobmuligheder, og samtidig sikrer du dig en uvurderlig viden om ”livet på afdelingerne” og – ikke mindst – specialiseret viden om mange funktioner, hvis du tager vagter på f.eks. de intensive hold.

FADLs Vagtbureau fungerer under vedtagne overenskomster med Danske Regioner og sikrer hermed et meget tæt relation til sundhedssektoren.

NON-PROFIT

FADLs Vagtbureau i København er tillige drevet ud fra en non-profit-styring, hvorved det offentliges udgifter alene anvendes til studenterlønninger og drift af vagtbureauets kursusfunktion og administration.