Vagttyper

Ud over at supplere din SU giver arbejdet som FADL-vagt dig værdifuld erfaring inden for lægeverden.

De fleste FADL-vagter er sygeplejevikarer og ventilatører, men der er også en håndfuld andre jobfunktioner, som FADL-vagterne kan varetage. For at uddanne FADL-vagterne til de forskellige arbejdsopgaver udbyder FADLs Vagtbureau løbende kurser inden for de forskellige områder.

Som FADL-vagt kan du arbejde som:

 • Sygeplejevikar (SPV)

  Sygeplejevikaren arbejder som vikar for sygeplejersker på hospitaler, plejehjem mm. Sygeplejevikaren har gennemgået et godkendt sygeplejevikarkursus.

 • Ventilatør (VT)

  Ventilatøren arbejder på sygehuse og hospitaler med tracheostomerede og respirationsinsufficiente patienter. Ventilatøren har  gennemgået godkendt kursus i pasning og observation af respirationsinsufficiente.
  Børneventilatøren passer kritisk syge børn på intensivafdelinger. Børneventilatøren har gennemgået et yderligere kursus i pædiatrisk sygepleje.

 • “Stikker”

  En stikker en sygeplejevikar, der arbejder på hospitaler med at tage blodprøver.

 • Lægesekretær

  Lægesekretæren er en sygeplejevikar, der udfører lægesekretæropgaver, f.eks. på en skadestue.

FOR AT BLIVE FADL-VAGT …

… skal du være lægestuderende og have bestået et sygeplejevikar (SPV)-kursus.

VAGTBUREAUET OG SYGEHUSENE

Som FADL-vagt er du tilknyttet FADLs Vagtbureau i København, som henviser dig til dine jobs på sygehusene. Det er sygehusene, som er din arbejdsgiver, og du skal som FADL-vagt følge sygehusenes anvisninger i forhold til arbejdsopgaver.

Ud over at anvise arbejde foretager FADLs vagtbureauer lønudbetaling, skatteindeholdelse, afregning af feriepenge, udbetaling af sygedagpenge og andet for sygehusene.

ENKELTVAGTER ELLER HOLDVAGTER?

FADLs Vagtbureau tilbyder mange forskellige vagttyper, der kan inddeles i to grupper:

Vagterne er typisk af 8 timer og kan dækkes som dagvagter (kl. 7-15), aftenvagter (kl. 15-23) og nattevagter (kl. 23-07) ugen igennem og også i weekender og på helligdage.

Vagtarbejdet foregår primært på hospitalerne i Region Hovedstaden og også inden for psykiatrien i samme område.

Du vil som FADL-vagt indgå i det arbejdsteam, der er på den pågældende afdeling, hvad enten du tager en enkeltvagt eller er en del af de mange vagthold, som FADL har etableret.