Regler om at være på hold

Når du er på et hold, svarer det til at arbejde under de vagtlag, der er på de pågældende afdelinger. Det betyder, at hospitalet forventer, at der altid er en studerende på vagt i det tidsrum, som holdet skal dække.

Det er derfor nødvendigt, at der er nogle enkelte og klare regler for holdarbejdet, for hvilket der til gengæld bliver betalt et holdtillæg. Det drejer sig i væsentlighed om at blive på vagter, til man bliver afløst, en kollektiv forpligtigelse for holdet til at dække vagterne ved sygdom etc., at man møder op til holdmøderne en gang om måneden og andre mindre punkter.

Det er også en betingelse, at man kan deltage i de lønnede introduktionvagter, der indleder holddeltagelsen, og endelig at man kan tage et minimum af vagter pr. måned.

Til gængæld får du en af de bedste muligheder for at kvalificere dig gennem et alsidigt udbud af holdtyper/afdelinger samt en attraktiv løn.

Holdlederen og vagtbureauet udleverer detaljerede holdregler.