Om holdvagter

Holdvagter er for dig, som ønsker:

  • Tilegnelse af uvurderlig viden og praktisk erfaring.
  • Intensiv oplæring på de forskellige afdelinger.
  • Fast tilknytning til en afdeling og dermed også specialeerfaring.
  • Planlagte vagter, som du er sikker på at få.
  • Højere løn i din studietid.

Af andre fordele kan nævnes, at du får faste kollegaer, månedlige holdmøder, hvor du møder hele holdet til bl.a. vagtplanlægning, sparring mm.

Eksempler på hold, som du kan søge ind på, er: flyverhold, stikkerhold, neurofysiologihold, kardiologihold, dialysehold, psykiatrihold, biopsihold, intensivhold, lægesekretærhold, sommerhold på forskellige afdelinger m.m.

KRAV

For at kunne tage vagter på et hold skal du:

  • Have et gyldigt akkrediteringskort.
  • Have bestået et relevant FADL-kursus.
  • Kunne tage minimum 4 vagter om måneden.

De fleste hold er døgndækkende, hvilket giver mulighed for en god planlægning af vagtarbejdet.

Modsat enkeltvagter, hvor du kontaktede vagtafdelingen, skal du for holdvagter enten søge de mange annoncer, der er her på hjemmesiden, eller komme forbi Vagtbureauet og tale med en af vores sygeplejersker om dine ønsker og muligheder.