Sygdom/sygedagpenge

Er du skrevet op til en vagt og bliver syg op til denne vagt, skal du melde dig syg til vagtafdelingen så hurtigt som muligt.
Du skal ringe til vagtafdelingen inden de når at kontakte dig, for at tildele en vagt til dig, så de ved, at de ikke kan forvente, at du kan tage på vagt grundet din sygdom.
Vagtlederen kan så muligvis nå at finde en afløser for dig.
Skulle du være blevet tildelt en vagt og så bliver akut syg, ringer du, med det samme, så vi kan nå finde en afløser til din vagt.

Når du melder dig syg, har du mulighed for at få sygedagpenge, jf. gældende regler i din overenskomst.

Sygedagpengeblanket

Når du er blevet rask igen, og senest 4 uger efter din første sygedag, skal du hente en “ansøgning om sygedagpenge-blanket” i FADLs Vagtbureaus reception.
Blanketten skal udfyldes, attesteres og lægges i postkassen i receptionen.

Hvis du er berettiget til sygedagpenge (se nedenunder), vil du modtage disse sammen med din førstkommende løn.

NB: Ansøgningen om sygedagpengeblanketten skal være os i hænde senest d. 16. kl. 8.00.

HUSK: at du skal søge om sygedagpenge senest 4 uger efter din første sygedag.
Ansøger du senere end denne tidsfrist, kan vi ikke garantere, at du kan få udbetalt sygedagpenge.

Regler for udbetaling af Sygedagpenge:

For at kunne få udbetalt sygedagpenge skal du før din sidste sygedag:
Enten have haft en vagt inden for de sidste 4 uger
Eller arbejdet mindst 74 vagttimer indenfor de sidste 8 uger,
vagttimerne skal være taget via Vagtbureauet København.

NB: Man kan ikke få sygedagpenge ved en opskrivning på chancelisten.

Din opskrivning til vagter

Du bevarer din opskrivning, således at hvis du f.eks. er opskrevet til fem vagter i træk og bliver syg de første to dage, har du stadigvæk tre dages opskrivning.

Husk, at du skal ringe ind til vagtafdelingen og sygemelde dig hver dag i hele din opskrivningsperiode (hvor du er syg), medmindre der er tale om langtidssygdom (f.eks. en brækket fod).