SU-fribeløb

Fribeløbet er det beløb, du må tjene i løbet af året ud over SU’en. Satserne for fribeløb er før skat, men efter arbejdsmarkedsbidrag og inkl. feriepenge – altså lig A-skattepligtig indkomst på din lønseddel.

Det aktuelle fribeløb og øvrige fribeløbsgrænser (f.eks. hvis du fravælger SU) findes på www.su.dk.