Søgnehelligdage m.m.

En søgnehelligdag er en helligdag, der falder på en hverdag (andre dage end søndage).

På disse dage vil du modtage søgnehelligdagstimeløn for dine vagttimer. Søgnehelligdagssatsen gives i hele døgnet fra kl. 00:00-24:00.

Disse dage er:

 • 1. januar
 • Skærtorsdag
 • Langfredag
 • 2. påskedag
 • Store bededag
 • Kristi Himmelfartsdag
 • 2. pinsedag
 • 1. juledag
 • 2. juledag

NB: Hvis en af disse søgnehelligdage falder på en søndag, vil døgnet blive betalt med alm. lønsats plus søndagstillæg.

Derudover ydes alm. lønsats plus søndagstillæg fra kl. 12:00 til 24:00 for vagter afholdt på:

 • 1. maj
 • Grundlovsdag
 • Nytårsaftensdag (31. december)

NB: Hvis overstående dage falder på en søndag, vil døgnet blive betalt med alm. lønsats plus søndagstillæg. Hvis 1. maj og Grundlovsdag falder på en søgnehelligdag, gives søgnehelligdagstimeløn for hele døgnet.

Derudover ydes alm. lønsats plus søndagstillæg fra kl. 06:00 til 24:00 for vagter afholdt på:

 • Juleaftensdag (24. december)

NB: Hvis juleaftensdag falder på en søndag, vil døgnet blive betalt med alm. lønsats plus søndagstillæg.