Lønbilag og lønsedler

Aflevering af lønbilag

Din løn bliver overført til din Nem-konto den sidste bankdag i måneden.

Dine lønbilag skal derfor være afleveret til Vagtbureauet senest kl. 8.00 den 16. i måneden.

Lønbilag, der bliver afleveret efter denne dag og tidspunkt, vil først blive udbetalt med næste måneds løn.

Husk: Det gule bilag gives til afdelingen efter endt vagt, det grønne bilag beholder du selv, og det hvide bilag gives til Vagtbureauet.

Lønbilagene kan lægges i postkasserne i porten på Blegdamsvej 26, hos Vagtbureauets reception eller indsendes som post (husk da frimærke, og send dem i god tid, så de kan nå frem inden d. 16.).

Lønbilag skal altid afleveres inden for den lønperiode, hvor vagterne er afholdt.

OBS: Du kan altid hente flere lønbilag i vores reception eller lige inden for porten til FADL-huset.

Lønsedler

Din lønseddel bliver overført til din vagtprofil den sidste hverdag i måneden.

Du skal derfor logge ind på din vagtprofil for at finde dine lønsedler.