Nyttig viden om coronavirus

Her på siden kan du orientere dig om coronavirus og hvilke forholdsregler du skal tage.

Siden bliver jævnligt opdateret med de nyeste tiltag

Hvis du har haft ekstraarbejde som følge af deltagelse i samfundskritiske funktioner i forbindelse med COVID-19-beredskabet, kan du få forhøjet dit fribeløb, du har tjent ud over din almindelige løn under beredskabsarbejdet.

Læs mere her: su.dk
Scroll helt ned i bunden til afsnittet: Forhøjet fribeløb - opdateret 29/5-2020

Vi gør opmærksom på at Vagtbureauet ikke kan svare på yderligere spørgsmål ang. ansøgningsproceduren.
Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til hele Italien og San Marino på grund af coronavirus.

Andre lande og områder med COVID-19 med en grad af smittespredning, der giver anledning til særlige forholdsregler.

Læs mere her - (scroll lidt ned i teksten)

Følg smittespredningen her
Hvis du har spørgsmål om coronavirus, er du velkommen til at kontakte den fælles myndighedshotline om ny coronavirus:

Telefon: 70 20 02 33

Hotlinen er både til borgere og sundhedspersoner

Læs mere her
Vagtbureauet har besluttet at åbne en Facebook side, der er en informationsside (altså ikke en dialog side, da vi ikke kan afse tid til at svare på opslag) for at sikre en hurtigere tilgang til de vigtige informationer, som jo nærmest time for time ændrer karakter.

Facebook siden hedder "Vigtig info fra FADLs Vagtbureau om coronavirus" - se den her
Kære Vagttager, som er sat i Corona-karantæne.

FADLs Vagtbureau har brug for information om hvor mange der er sat i karantæne!

Hvis du er sat i karantæne eller har fået påvist COVID-19, skal vi bede dig om at informerer Vagtbureauet.

Vigtig information ved henvendelse fra sundhedsmyndigheder samt overblik over hvor mange aktive vagttagere vi har i vores system.

Du skal skrive til Charlotte Frølund på cf@fadl.dk
OBS. husk at du også skal ringe og sygemelde dig til vagtafdelingen, hvis du er skrevet op til en vagt i karantæneperioden.

Er du i Corona-karantæne, og har du lønbilag/styrkelister eller sygedagpengeanmodninger, som skal afleveres senest d. 16/3-20, så læs venligst nedenstående.

Det er vigtigt, at du ikke afleverer dine bilag, under din karantæne til FADLS Vagtbureau personligt, for at undgå al kontakt og evt. smitte.

Du skal i stedet scanne/tage et brugbart billede af dine lønbilag og sende dem på en mail til Charlotte Frølund på mail cf@fadl.dk

Hvis du skal bruge en sygedagpengeanmodning, vil Charlotte Frølund, sende en elektronisk til dig, som du kan udfylde hjemmefra og dernæst maile tilbage til os.

Husk altid at skrive i din mail, at du har brugt denne metode for at aflevere dine lønbilag til tiden, grundet at du er sat i Corona-karantæne.

Kære alle afdelingsledelser

Denne mail er for at orientere om, at der i fredags d. 6/3-20 på Panum-baren i tidsrummet kl. 13-17 befandt sig en person, som senere er testet positiv for COVID-19.

Identiteten på denne person er endnu ikke meldt ud, men vi skal nu være opmærksomme på alle vores medicinstuderende, som kunne have været eksponeret for denne person.

Opklaring pågår i øjeblikket, og det er endnu uklart hvad Styrelsen for Patientsikkerhed og Panum foretager sig.

I må meget gerne allerede nu proaktivt spørge jeres medicinstuderende, eller andre som kunne have befundet sig i Panum-baren i fredags d. 6/3-20, om de har været til stede, hvorefter de skal sættes i karantæne i 14 dage her fra BFH, indtil sagen er endeligt opklaret.
DSB har iværksat følgende initiativer:

- DSB kører med lange tog uden for myldretiden, for at sikre bedst mulig plads til de rejsende

- Alle DSB-billetter kan refunderes uden gebyr, også ikke-refunderbare billetter som f.eks. Orange- billetter. Læs mere her

- DSB vil ikke modtage kontant betaling i togene

- DSB har personale på de mest kritiske trafikknudepunkter, der kan vejlede passagererne

- DSB vil sammen med de øvrige parter i den kollektive transport forstærke kommunikationen over for kunderne som følge af coronavirus

- Desuden har DSB indført krav om pladsbillet i InterCity og InterCityLyn tog for at undgå overfyldte tog og stående passagerer. Det kan du læse mere om via DSB´s hjemmeside.
Kære lægestuderende.

Vi er nu et godt stykke inde i Corona tiden, og der er en meget stor opbakning fra jer alle til at hjælpe til. 1.000 tak for dette – det bliver virkelig værdsat!

Vi har på under ½ døgn fået over 1.000 medlemmer på vores nye Facebookside! Af praktiske grunde kan vi ikke gå i dialog med jer på Facebooksiden, men følg de anbefalinger vi lægger op og de kontaktmuligheder, som vi angiver både her og på vores almindelige hjemmeside, hvor der også er et Corona afsnit.

Vi får døgnet rundt rigtig mange bestillinger på FADL-vagter fra hospitalerne – og vi kan kun forvente en stigning over den kommende tid.

Vi har derfor fortsat brug for ALLE til vores vagtdækning. Hvis du har bestået SPV/VT-kursus, så skriv dig op til vagter ad vanlig vej. Er du inaktiv vagttager, kan du anmode om genaktivering på mail til dmb@fadl.dk.

Du vil blive genaktiveret efter en individuel vurdering af erfaring og fagligt niveau.

Har du en læsemakker, der kunne tage vagter – del dette budskab med vedkommende. Hvis du ikke falder ind under de ovenstående kategorier, så vil vi bede dig afvente situationen og væbne dig med tålmodighed. Der skal nok blive brug for jer, men på nuværende tidspunkt skal vi overholde de gældende retningslinjer. Det er vigtigt for både patientsikkerhed og jeres rettigheder.

Vi vil over de kommende dage indføre nye tiltag omkring vagterne – så hold jer orienteret på denne side!

Fortsat god dag herfra 😊
Receptionen er lukket for personlig henvendelse. Så har du lønbilag der skal afleveres, skal dette gøres i vores postkasser i porten.

Skal du bruge en sygedagpengeanmodning, så kan du sende en mail til Charlotte på cf@fadl.dk og få en tilsendt pr. mail (grundet de nye tiltag).
Hvis du har behov eller ønsker at arbejde (ikke patient relateret arbejde), skal du skrive en mail til Gry på go@fadl.dk
Kære alle vagttagerer

Der er nu kommet nyt vedrørende Hviletidsregler
Hvis du arbejder på hold eller har en dispensationsaftale, er det din leder på afdelingen som skal give tilladelse, hvis hviletidsreglerne skal brydes.

For jer som tager løse vagter, er normale hviletidsregler stadig gældende, indtil videre.Kontakt vagtafdelingen hvis du bliver bedt om at gå i dobbeltvagt.

Spørgsmål skriv til Gry på go@fadl.dk

Ophævelse af 11 timers reglen

KONTAKT