MRSA

Overvågning af mulig forekomst af methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) hos FADL-vagtagere, efter hjemkomst fra studie- og klinikophold mm. uden for Norden og Holland.

OBS: Vi vil desuden bede dig om at være opmærksom på smitterisiko for Ebola, hvis du har rejst i nogen af de afrikanske lande. Tag dine forholdsregler og hold dig opdateret om emnerne via sundhedsstyrelsens hjemmeside.

FORMÅL

At undgå spredning af MRSA på hospitalerne.

BAGGRUND
Forekomsten af MRSA er meget stor i lande uden for Norden og Holland. Man ved, at sundhedspersonalet kan være bærer af MRSA og overføre dem til patienter.

Risikoen for spredning er størst, hvis personen har:

  • Hudforandringer (fx sår, abscesser, eksem, psoriasis)
  • Kroniske betændelsestilstande (fx sinuitis)
  • Akutte infektioner (fx forkølelse, gastroenteritis)

FØLGENDE ER OMFATTET
Medicinstuderende, der tager FADL-vagter (både somatik og psykiatri), og som har:

  • Været på studieophold og/eller deltaget i arbejde på sygehuse, klinikker, plejehjem og lignende uden for Norden og Holland (kort/langvarigt).
  • Eller som under udlandsophold har været patient på sygehuse uden for Norden og Holland.
  • Eller har opholdt sig under dårlige hygiejniske forhold (fx krigszoner, flygtningelejre).

Det betyder også, at I skal være opmærksomme på disse forhold ved evt. fremtidige studieophold uden for Norden og Holland. I er selv ansvarlige for at blive testet, hvis I opfylder disse risikofaktorer.

UNDERSØGELSE FOR MULIG BÆRERTILSTAND
Hos egen praktiserende læge foretages podning fra begge næsebor og fra evt. hudforandringer/sår eller andre infektionsfoci.

MÅ MAN TAGE VAGTER
Nej, dyrkningssvar skal foreligge inden arbejdsstart; normalt kan foreløbigt svar (mulig MRSA) ventes inden for ca. 2 dage efter prøven og endeligt svar på MRSA (mecA positiv) kan ventes inden for en uge. Derfor er det en god idé, at bestille en tid hos lægen i forvejen inden hjemkomst.

VED BÆRERTILSTAND?
Hvis dyrkningssvaret viser, at man er bærer af MRSA, henvises den pågældende til at gennemføre en plan for udryddelse af bærer-tilstanden. I den periode må man ikke tage FADL-vagter.

SPØRGSMÅL
Kontakt Vagtbureauet på 3537 8800 og tal med vagtafdelingen / kursus-afdelingen.

Der henvises derudover til vejledning nr. 05.28 fra Infektionshygiejnisk Enhed på R:H.