SPV-kursusplan

Nedenfor kan du hurtig finde ud af, hvilke kurser du har mulighed for at deltage i.

Under KURSUSDAGE sætter du kryds i de datoer, hvor du har obligatorisk undervisning eller andre arrangementer fra kl. 16:30 på hverdage eller fra kl. 9:00 i weekenden. Under Kurser vil der så komme en rød boks med et X i, hvis en eller flere datoer kolliderer med kurset.

OBS: Da der kan være moduler, som starter senere end kl. 16:30, anbefaler vi, at du åbner kursusplanen for de hold, der nu har en rød boks med X i, og tjekker stattidspunktet, før du afviser at kunne søge kurset.

I nogle tilfælde vil det være muligt at omplacere det enkelte modul til en anden dato (ind imellem lykkes det dog ikke, og du vil skulle framelde dig kurset). De moduler, som er fremhævet med gult, er ikke mulige at omplacere. Ønsker du at omplacere et modul, skal du kontakte FADLs Kursusafdeling hurtigst muligt, efter du har fået tildelt en kursusplads og før afhentning af kursusmateriale (præcis dato for afhentning af kursusmaterialet (og rettidig framelding) vil fremgå i det kursusbrev, du vil modtage ved tildelt kursusplads).

Kursuspladserne fordeles efter lodtrækning. Du får besked om optag på kurset på din studiemail.
Hvis du ikke har modtaget en mail senest to dage efter tilmeldingsfristen på et givent kursus, har du ikke fået plads.

Tilmelding til SPV-kursus foregår via din vagtprofil