Kursusplaner

Nedenfor finder du kursusplaner for SPV og VT.

HUSK: Du skal tilmeldes Vagtbureauet for at kunne tilmelde dig SPV- eller VT-kurser. Se mere her: fadlvagt.dk/om-arbejdet/tilmelding

Tjek kursusplanen grundigt igennem, inden du prioriterer dine kursusvalg, da der er 100% mødepligt.

Til SPV-kurserne fordeles pladserne ved lodtrækning blandt alle semestertrin.

Til VT-kurserne fordeles pladserne efter flest timer. Adgangskravet er, at du har bestået 3. semester og arbejdet 400 timer (som du har fået udbetalt løn for) og minimum 300 af dem, skal være somatiske. STIK-timer og LSV-timer tæller ikke med i adgangskravet på 400 timer.

 

Kursusplaner

 

Kursustilmelding