Kursusplaner

Nedenfor finder du kursusplaner for SPV og VT.

HUSK: Du skal tilmeldes Vagtbureauet for at kunne tilmelde dig SPV- eller VT-kurser. Se mere her: fadlvagt.dk/om-arbejdet/tilmelding

Tjek kursusplanen grundigt igennem, inden du prioriterer dine kursusvalg, da der er 100% mødepligt.

Til SPV-Kurserne fordeles pladserne ved lodtrækning, efter forudgående personlig samtale.

OBS. har du været til samtale i indeværende eller forrige semester, er samtale ikke nødvendig.

  • For hold 01, 02, 03 og 04 finder samtalerne sted den 11/12 og 16/12 kl. 9-12 og 13-17. Fordeling af pladser sker den 17/12 og afhentning af kursusmateriale fra den 18-20/12.
  • For hold 05, 06 og 07 finder samtalerne sted den 15/1 og 16/1 kl. 9 – 12 og 13 – 15. Fordeling af pladser sker den 17/1 og afhentning af kursusmateriale fra den 20-22/1.
  • For hold 08, 09, 10 og 11 finder samtalerne sted den 10/2 og 11/2 kl. 9 – 12 og 13 – 15. Fordeling af pladser sker den 12/2 og afhentning af kursusmateriale fra den 13-14/2.
  • For hold 12, 13, 14, 15 og 16 finder samtalerne sted den 10/3 og 11/3 kl. 9 – 12 og 13 – 15. Fordeling af pladser sker den 13/3 og afhentning af kursusmateriale fra den 16-20/3.

Du vil blive indkaldt til samtale via studiemail, og efterfølgende vil du få svar på samme måde.

Til VT-kurserne fordeles pladserne efter flest timer. Adgangskravet er, at du har bestået 3. semester og arbejdet 400 timer (som du har fået udbetalt løn for) og minimum 300 af dem, skal være somatiske. STIK-timer og LSV-timer tæller ikke med i adgangskravet på 400 timer.

Kursusplaner

Kursustilmelding