Akkreditering

Hvad er akkreditering? 

For at øge patientsikkerheden på landets hospitaler er det obligatorisk, at al personale skal gennemføre diverse kurser og tests. Ved akkreditering gives en formel anerkendelse af, at personer/organisationer er kompetente og har tilladelse til at udføre sine opgaver.

Det er et krav fra Regionerne, at alle FADL-vagter er fuldt akkrediterede, når de er på vagt. Derfor er det vigtigt, at du gennemfører din akkreditering under SPV-kurset og husker at opdatere de påkrævede e-learningskurser.

Såfremt du ikke har en gyldig akkreditering, må du ikke tage vagter, og din profil vil blive spærret, så du ikke kan skrive dig op i vagtopskrivningen.

Hvordan bliver jeg akkrediteret? 

Du kan gå i gang med din akkreditering, så snart du får tildelt en kursusplads. Din akkreditering skal være færdiggjort, inden du afslutter SPV-kurset.

Akkrediteringen består blandt andet af en række e-learningskurser. Når du har fået plads på et SPV-kursus, kan du på din vagtprofil se videoer og vejledninger til, hvordan du finder og gennnemfører kurserne på Region Hovedstadens Kursusportal.

Derudover består akkrediteringen af genoplivningskurset fra studiet samt et kursus i elementær brandbekæmpelse, som gennemføres på SPV-kurset.

Akkreditereringens påkrævede kurser er:

  • Basal genoplivning (grundkursus på medicinstudiet)
  • Elementær brandbekæmpelse (grundkursus på SPV-kurset)
  • Brandskolen (e-learningskursus i Kursusportalen)
  • Håndhygiejnekursus (e-learningskursus i Kursusportalen)
  • Fast vagt for dobbeltindlagte patienter (e-learningskursus i Kursusportalen)
  • Sundhedsplatformen (e-learningskursus i Kursusportalen)

Derudover skal du årligt uploade dokumentation for dit senest bestået semestertrin. Dette findes på din selvbetjening på KUnet.

Generelle spørgsmål vedr. disse akkrediteringskurser kan rettes til Charlotte Frølund på akkreditering@fadl.dk.