Job som underviser på kurserne

FADLs Vagtbureau uddanner selv på interne kurser de lægestuderende til at varetage pleje- og behandlingsopgaver på en lang række områder og under stigende specialiseringsgrad.

FADLs Vagtbureau skal kunne matche de forventninger, der er fra de rekvirerende hospitalsafsnit, hvorfor det er vigtigt, at denne interne undervisning altid er ajourført og i overensstemmelse med de krav, der stilles.

KURSER PÅ VAGTBUREAUET

Der er to primære kurser på Vagtbureauet:

  • Sygeplejevikarkurset (SPV-kursus), der giver de basale færdigheder til at arbejde som sygeplejevikar. Efter endt kursus skal FADL-vagten selvstændigt kunne varetage basale sygeplejebehandlinger, under en sygeplejerskes ansvar.
  • Ventilatørkurset (VT-kursus) lærer om pleje og observation af respirationsinsufficiente og andre kritisk syge patienter og giver kendskab til intensive behandlingsprincipper.

Herudover gennemføres lejlighedsvis intensivkurser og specialundervisning relateret til specifikke pleje- og behandlingsopgaver på de intensive hospitalsafsnit.

UNDERVISERROLLEN

Vi benytter erfarne læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og FADL-vagter i undervisningen, ligesom der i undervisningsforløbet og under eksamen medvirker FADL-vagter som figuranter for at virkeliggøre episoder.