For undervisere

Denne del af vores hjemmeside henvender sig til dig, som gerne vil vide mere om mulighederne for at blive tilknyttet Vagtbureauet som underviser på vores vagt-forberedende kurser eller indgå som figurant i eksamensforløbene.