VELKOMMEN HOS FADLs VAGTBUREAU

Her på siden kan du orientere dig om, hvordan FADLs Vagtbureau kan hjælpe dig i gang med at blive FADL-vagt.

Vi har samlet en række spørgsmål og svar om tilmelding til Vagtbureauet, SPV-kursus m.m. Skulle du ikke finde svar på dit spørgsmål her, er du velkommen til at benytte kontaktformularen nederst på siden. Du vil få et svar på din henvendelse inden for 1-2 hverdage.

I over 50 år har FADLs Vagtbureau formidlet studierelevant arbejde til lægestuderende i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Et af vores primære fokusområder er at sikre, at du som lægestuderende igennem dit studie får mulighed for at tilegne dig relevant praktisk erfaring via FADL-vagtarbejdet.

Bærende for hele eksistensen af FADLs Vagtbureau har været overenskomster med det offentlige sundhedsvæsen, der ud fra en non-profit-betragtning fungerer i et tæt samarbejde med de respektive hospitaler.
SPV står for sygeplejevikar, og alle, der tager vagter gennem FADLs Vagtbureau, starter med at uddanne sig som sygeplejevikar på vores SPV-kursus.

SPV-kurset er obligatorisk og består af 82 timers praktisk og teoretisk undervisning. Undervisningen foregår oftest på sene eftermiddage og aftener og i enkelte weekender. Undervisningen er primært placeret på Panum, Rigshospitalet og Frederiksberg Hospital. Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig her.

Som SPV’er arbejder man altid under en sygeplejerskes ansvar og supervision, og man må kun arbejde inden for de kompetenceområder, man har lært på SPV-kurset. Der er således klare rammer for, hvad der forventes af dig som SPV’er fra FADLs Vagtbureau og afdelingernes side, og hvad du selv kan forvente af at arbejde som SPV-vagttager. Du vil høre mere om SPV-kurset og FADL-vagtarbejdet på rusintroen.

Du kan i denne oversigt se, hvor meget man tjener på at tage en SPV-vagt hos FADLs Vagtbureau.
For at blive tilmeldt FADLs Vagtbureau skal du først udfylde denne tilmeldingsformular. Du vil herefter kunne logge ind på din vagtprofil.

Som et led i din tilmelding skal du på din vagtprofil uploade dokumentation for dit senest bestået semestertrin eller din indskrivningsbekræftelse. Du kan se en vejledning til dette på din vagtprofil. Inden du tilmelder dig, skal du læse denne informationsfolder igennem, så du ved, hvad du skriver under på ved tilmelding.

Det allerførste, du skal gøre, er at tilmelde dig FADLs Vagtbureau – det kan du gøre her. Når du er tilmeldt, kan du søge en SPV-kursusplads gennem din vagtprofil, og først når du har gennemført SPV-kurset og din akkreditering, kan du begynde at tage vagter.
Du skal som det første være tilmeldt vagtbureauet. Det kan du blive her. Dernæst skal du logge ind på din profil og tage et godt kig på SPV-kursusplanerne. Find de kurser, du kan deltage i, ved at følge vejledningen på siden, og udfyld derefter en tilmelding med din ønskede prioritering via din vagtprofil. Hvis du får plads på et kursus, vil du få besked om dette via din studiemail.

OBS: Du kan kun få plads på et SPV-kursus, hvis du er aktivt studerende. Dvs. at hvis du har fået studieplads til februar 2020, kan du tidligst tilmelde dig forårets kurser i 2020.

Du kan logge på din vagtprofil på fadlvagt.dk. Du har først adgang til din vagtprofil, når du er tilmeldt FADLs Vagtbureau. Når du har indsendt din tilmelding, vil du blive bedt om at oprette en kode, som du fremover logger ind med.

På din vagtprofil kan du bl.a. tilmelde dig SPV-kurset, opdatere dine personlige oplysninger og din akkreditering (hvis du er på SPV-kursus), skrive dig op til vagter (når du har bestået SPV-kurset), se dine opskrivninger m.m.

Nej, du kan først få en kursusplads, når du er i gang med studiet og dermed er aktiv studerende. Hvis du er indskrevet med studiestart til August 2020, kan du først søge kursus til efteråret 2020.
Det handler om patientsikkerhed!


Hvorfor stiller vi krav om, at I skal tage vagter?

Der er tre væsentlige grunde til dette – og de tager alle udgangspunkt i jeres faglige kompetencer:
• Vi skal altid sørge for patientsikkerheden.
• Vi skal bibeholde et fremtidigt arbejdsmarked i sundhedsvæsenet.
• Vi skal sikre, at vores FADL-vagttagere altid har de rette kompetencer og ikke risikerer uheldige oplevelser på vagterne eller i værste tilfælde klagesager.

Hvordan er kravene så?
• De indledende bindingsvagter i det første år efter bestået SPV-eksamen er minimum 2 vagter pr. måned og fordelt på dag-, aften- og nattevagter. Når dette er opfyldt, er kurset bestået
• Der skal efterfølgende tages minimum 2 vagter om måneden for at fastholde kravene til kompetencesikring.
• Disse vagter kan så tages som løse vagter, under en dispensationsaftale eller på et vagthold. Alle vagter kan kombineres og det primære fokus er at fastholde de faglige kompetencer, hvor det er relevant.

Og hvordan administrerer vi så dette?
• Der er naturligvis ret til 5 ugers ferie fra vagterne.
• Der er plads til en vagtfri måned (egen orlov).
• Der er ret til orlov, jf. gældende lovgivning:
o Barsel og forældreorlov.
o Plejeorlov.
o Pasningsorlov.
o Klinisk ophold i udlandet.
o Orlov til aftjening af værnepligt.
o Tjenestefrihed til varetagelse af borgerligt ombud.
• Ønskes orlov af andre grunde, kan der søges om dette; dog kan der maksimalt godkendes 3 måneders orlov pr. år. Orlovsansøgningen vurderes individuelt. Der gives ikke orlov på en dispensationsaftale eller ved vagthold, med mindre at der foreligger et lovgrundlag for dette.
• Se evt. nærmere i det udleverede materiale på SPV-uddannelsens modul C (p. 7-8).

Hvordan er dette fortalt?
Vi har givet grundig information om vores vagttiltag – og med speciel vægt på hvorfor vi indfører disse retningslinjer:
• Under de indledende samtaler på Vagtbureauet forud for at man kan søge ind på et SPV-kursus. Her spørges ind til jeres egne forventninger om vagtaktivitet og vi oplyser om de grundlæggende vagtkrav. Det giver ingen mening at tage et kursus, hvis der efterfølgende ikke ønskes at tage vagter.
• På RUS-informationsmøderne i FADL-huset.
• På selve SPV-uddannelsen:
o På modul B (introduktionsmodul med oplysninger om bl.a. kompetencer)
o På modul C (mundtlig og skriftlig orientering om opskrivning mm)

Hvorfor gælder denne regel ikke for alle?
• Vi er startet på denne praksis om et minimum vagtantal fra den 1. januar 2019 og i løbet af få år vil reglen gælde for alle, der er tilknyttet Vagtbureauet.

Hvilken konsekvens får det hvis jeg alligevel ikke tager vagter?
• Patientsikkerhed og hensynet til FADL-vagterne gør, at vi skal sikre at vores vagttagere har en aktiv tilgang til at tage vagter.
• Hvis man alligevel ikke ønsker at tage vagter under de angivne forhold, er man naturligvis frit stillet til at indstille karrieren som FADL-vagttager.

Spørgsmål?
• Du er altid meget velkommen til at kontakte Vagtbureauet – skriv en mail til Gry Orkelbog-Andresen på go@fadl.dk eller kom forbi i åbningstiden.

KONTAKT