B26 info

Her på siden kan du orientere dig om hvilke forholdsregler vi tager i B26.

Alle interne møder et pt. aflyst. Det sker for at sikre, at corona-smitte ikke bliver bragt ind, og at der er medarbejdere nok, hvis smitte-situationen skulle udvikle sig.
Dette er gjort som følge af sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til at hindre spredningen af covid-19.

Det samme gør sig gældende for kurser, undervisning, konferencer etc.
Vi er nu kommet til den fase omkring Corona situationen, hvor vi skal beskytte det beredskab, der kører Vagtbureauet.

Det betyder, at vi nu lukker FADL-huset på B26 ned i en periode på i første omgang 14 dage fra her-og-nu.

Har du spørgsmål skal du i stedet ringe ind til os.
Vi vil hermed gerne orientere jer om Vagtbureauets aktiviteter p.t.

Vagtbureauets egen bemanding
Vagtbureauet har sædvanlig døgnbemanding i vagtformidlingen. Hertil er det sundhedsfaglige personale på arbejde i dag/aftentimerne og tilgængelig på mail og telefon i resten af døgnet.

Vagtbureauets administration og IT-drift kører med reduceret bemanding og alle normale funktioner som fakturering, bogføring, lønudbetaling til vagttagerne mm. fungerer som sædvanligt.

Vagtdækningen
Vi dækker p.t. – stort set – alle indkomne vagtbestillinger. Der er lidt stille lige nu på denne del, men vi forudser en helt anden travl situation, når og hvis smittebilledet udvikler sig.

Specielle tiltag lige nu
Vi har indstillet vores grundlæggende sygeplejevikarkurser (SPV-kurset), men har til gengæld i et tæt samarbejde med Rigshospitalet planlagt et akut uddannelsesforløb på Ventilatørdelen. I løbet af perioden op til Påske, planlægges at uddanne 240 nye Ventilatører. Der samarbejdes tillige med Rigshospitalet og Roskilde Sygehus om de praktiske følgevagter.

Derudover, er vi ved at samle lægestuderende nok til at oprette egentlige lægevikarhold af kandidatstuderende, der kan visiteres til generelle opgaver på hospitalerne i regionen eller til specifikke afdelinger. Der forventes knap 400 henvendelser fra lægestuderende, der er interesseret i denne del.

Vagtbureauet har samlet vagthold til rådgivningsopgaver; bl.a. ved Corona hotlinen og SPOT-Triage på BBH. Der foregår tillige en del praktiske omrokeringer af eksisterende vagthold, hvor de aktuelle opgaver ikke anses for vigtige og holdene visiteres til andre vigtigere områder.

Informationsdækning
Vagtbureauet har oprettet en ny Facebook side (Vigtig info fra FADLs Vagtbureau om coronavirus), der sammen med Vagtbureauets hjemmeside (www.fadlvagt.dk) løbende opdateres med såvel sundhedsmæssige udmeldinger som praktiske informationer. Derudover er vi i kontakt med alle vagttagere på deres egne vagtprofiler.

Der er også en tæt kontakt med FADL (Foreningen af Danske Lægestuderende) på de overenskomstmæssige og fagpolitiske områder.

Der er i sagens alvor også en tæt kontakt mellem regionen og Vagtbureauet på en lang række områder, der strækker sig lige fra bemandingsløsninger over administrative praktiske opgaver til uddannelsesplanlægning.

Hvis der er hospitaler, der ønsker at få et Ventilatør eller lægefagligt vagthold eller har andre spørgsmål, kan I kontakte nedenstående medarbejdere.

Følgende kontakter kan evt. benyttes:
Ledende sygeplejerske Gry Orkelbog-Andreasen 3524 5402 / go@fadl.dk (overordnet kontakt samt lægefaglige vagthold)

Administrativ sygeplejerske Astrid Rosenkrantz Bruun 3524 5408 / ab@fadl.dk (primært Ventilatøruddannelse og vagthold)

Administrativ sygeplejerske Dorte Bødker 3524 5409 / dmb@fadl.dk (primært SPV og almen administration af vagttagere)

Direktør Peter Andersen 3524 5407 / pa@fadl.dk
Kære alle

Det har været en ret så usædvanlig uge her på Vagtbureauet!

Vi betræder - ligesom det øvrige sundhedsvæsen - ukendt territorium og det viser sig heldigvis, at vi og vores systemer kan stå opgaven.

Vi er grundige - vi dokumenterer - vi afgør ting hurtigt - vi er i løbende kontakt med myndigheder og institutioner - vi tager et ansvar for løsning af vores arbejdsopgaver - vi KNOKLER og besvarer henvendelser - vi er i aktion 24/7 - vi dækker vagter - vi appellerer til vagttagere - vi er innovative og styrer kommunikation på kendt og ny måde - vi er der!

1.000 tak for jeres indsats; uanset om det er i brandzonen eller på de indre linjer; alle er med i løsningen af opgaven med at styre Vagtbureauet gennem denne Corona virus tid.

KONTAKT